V3 PowerPoint oriëntatiedag

advertisement
Keuzebegeleiding VWO 3
2014-2015
VWO 3 gaat kiezen !!!
EVEN VOORSTELLEN



Naam: Nelleke Turkenburg
Taak: Decaan VWO + taken
En verder: aardrijkskunde
Wat komt er aan de orde?






In de BB-vwo voor iedereen hetzelfde:
het gemeenschappelijke deel.
De vier profielen met keuzevakken
binnen het profiel (altijd 4 vakken)
Het keuze-examenvak
Invulling vrije deel
De twee stromen in V4
De keuzelessen
Gemeenschappelijke deel







Nederlands
Engels
Frans OF Duits OF Latijn (Gymn.)
Maatschappijleer
Lichamelijke Opvoeding
Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)
Uitz: lln met latijn: Klassieke Culturele Vorming
Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
Cultuur en Maatschappij

Profielvakken (verplicht)



1 Profielkeuzevak 1 (cultuur)




Wiskunde C of A
Geschiedenis
Beeldende Vormgeving
Drama
Frans OF Duits OF Latijn
1 Profielkeuzevak 2 (maatschappij)



Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Economie
Economie en Maatschappij

Profielvakken (verplicht)




Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis
1 Profielkeuzevak




Aardrijkskunde
Management en Organisatie (M&O)
Maatschappijwetenschappen
Frans OF Duits
Natuur en Gezondheid

Profielvakken (verplicht)




Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde
1 Profielkeuzevak




Aardrijkskunde
Natuurkunde
Natuur, Leven en Technologie (NLT)
Onderzoek en ontwerpen (technasium verplicht)
Natuur en Techniek

Profielvakken (verplicht)




Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
1 Profielkeuzevak



Biologie
Natuur, Leven en Technologie (NLT)
Onderzoek en Ontwerpen (technasium verplicht)
Keuze-examenvak
Je kiest naast het profiel nog minimaal 1
vak erbij. Dat kan zijn:
Een nog niet gekozen profielkeuzevak
 Een vak uit een ander profiel
Let op:
 Niet alles kan !!: jouw keuze moet wel logisch en
uitvoerbaar zijn.
 Sommige combinaties uitgesloten!!
 Vb 1: CM met scheikunde of natuurkunde kan niet.
 VB 2: Bij een N-profiel kun je slechts beperkt kiezen
uit de maatschappij- of cultuurvakken (geen gesch.)

Het geheel vrije deel

VERPLICHT
loopbaanoriëntatie (LOB)
maatschappelijke stage
levensbeschouwing
profielwerkstuk/meesterproef
EIGEN KEUZE
extra vak of excellentie progr.
andere schoolactiviteiten
Twee stromen in VWO 4
In 4 VWO worden nog niet alle vakken aangeboden.
MAW, M&O, KuDR, KuBV kun je pas kiezen in V5


Je volgt verplichte vakken en een beperkt aantal
keuzevakken
Kies je voor CM of EM dan kom je in de
M-STROOM
Kies je voor NG of NT dan kom je in de
N-STROOM
Keuze voor je definitieve examenvakken in V4
De Keuzelessen







Lessen door de decaan en mentor (ca.5)
Bovenbouwleerlingen komen vertellen (ervaring)
Vakdocenten vertellen tijdens de les over hun
vak in de bovenbouw
Vakdocenten brengen adviezen uit
Spreekuren decaan in jan en febr (pauzes)
Ouderavond 20 januari 2015
Spreekuur ouders + lln 3 maart 2015
Tot slot
Op 2 april maak je jouw keuze bekend.
VEEL SUCCES MET KIEZEN !!!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards