PowerPoint-presentatie

advertisement
Hartelijk welkom
Informatieve ouderavond
Onderwerp profielkeuze
Programma van deze avond






keuzebegeleiding
data keuzebegeleiding
de Tweede Fase - opzet
uitleg profielen
uitleg profielkeuzeformulier
vragenronde
Hand-out






Powerpointpresentatie
Belangrijke data
Profielkeuzeformulier gymnasium en vwo
Informatie over de profielen
Informatie over nieuwe vakken
Voorbeeld presentatie Qompas
Programma keuzebegeleiding




Methode Qompas
Proeflessen diverse vakken en vakkenmarkt
Decaanlessen
Individuele gesprekken
Aantal data keuzebegeleiding





16 februari voorlopige profielkeuze
Adviezen docenten bij 2e rapport
Docentenspreekuur
Gesprek met decaan
Definitieve keuze uiterlijk 16 april
de Tweede Fase - opzet

Gemeenschappelijk deel
Profieldeel (profielvakken en profielkeuzevak)
Vrij deel (1 examenvak)
Vrije vrije deel: extra vak

VWO en Gymnasium



Profielen




Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Gemeenschappelijk deel



Verplichte vakken als Nederlands, Engels,
maatschappijleer en algemene
natuurwetenschappen
CKV of KCV
Tweede vreemde taal (Duits, Frans, Latijn,
Grieks)
Cultuur en Maatschappij

Vakken:




Profielvak: geschiedenis, wiskunde-A of wiskunde-C
Profielkeuzevak 1: beeldende vorming, muziek, drama, Duits, Frans,
Grieks of Latijn
Profielkeuzevak 2: aardrijkskunde of economie
Interessegebieden:






Communicatie
Taal en culturen
Kunst en cultuur
Geschiedenis, internationale betrekkingen, politiek
Pedagogiek, psychologie, sociologie
Religie, filosofie, ethiek
Economie en Maatschappij

Vakken:



Profielvak: economie, wiskunde-A of wiskunde-B, geschiedenis
Profielkeuzevak: m&o, aardrijkskunde, Duits of Frans
Interessegebieden:
 Aarde, milieu
 Educatie
 Mens en gedrag
 Recht en bestuur
 Management
 Geschiedenis, internationale betrekkingen, polititiek
Natuur en Gezondheid

Vakken:



Profielvak: wiskunde-A of wiskunde-B, biologie,
scheikunde
Profielkeuzevak: aardrijkskunde, natuurkunde of NLT
Interessegebieden:




Aarde, milieu (biomedische wetenschappen)
Informatietechnologie (ICT)
Natuur (natuurbeheer)
Mens, dier en gezondheid ( dier/geneeskunde)
Natuur en Techniek

Vakken:



Profielvak: Natuurkunde, scheikunde, wiskunde-B
Profielkeuzevak: Biologie of NLT
Interessegebieden:






Onderzoeken/laboratorium/chemie
ICT
Machines, elektronica, techniek, voertuigen
Architectuur / bouwkunde
landbouw
milieubescherming
Het Vrije deel


Per profiel 1 keuzevak uit lijst keuzetabel “Vrije
deel”
Mogelijkheid om meer dan 1 vak te kiezen met
aantal aandachtspunten:
- alleen keuze 1 ingeroosterd,
- mogelijk overlap ander vak
Profielkeuzeformulier vwo:
koptekst

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO Schooljaar 2011-2012

Naam:


HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, 2e vreemde taal,
lichamelijke oefening, godsdienst/filosofie en maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen,
mentoraat, profielwerkstuk en oriëntatie op studie & beroep.
En met:  Klassieke Culturele Vorming of
 Culturele Kunstzinnige Vorming

Welke tweede vreemde taal kies je

……………………………………
 Duits
Klas:
 Frans
………
Profielkeuzeformulier
gymnasium: koptekst

PROFIELKEUZEFORMULIER GYMNASIUM Schooljaar 2011-2012

Naam:

HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, 2e vreemde taal, KCV,
lichamelijke oefening, godsdienst/filosofie en maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen,
mentoraat, profielwerkstuk en oriëntatie op studie & beroep


……………………………………
Welke tweede vreemde taal kies je
 Grieks
Klas:
 Latijn

Als keuze Grieks: in de 2e en/of 3e klas heb ik minimaal 1 jaar Latijn gedaan:  ja
Als keuze Latijn: in de 2e en/of 3e klas heb ik minimaal 1 jaar Grieks gedaan:  ja

Je kunt dus geen gymnasium doen, wanneer je niet beide klassieke talen hebt gehad!

………
Profielen




CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Welke soort wiskunde kies je
Verplicht vak geschiedenis
Profielkeuzevak - 1 uit:
Profielkeuzevak - 1 uit:











 wiA
 wiC
 beeld. v.
 Frans
 adk
 muziek
 drama
 Grieks
 Latijn
 economie
Economie EN MAATSCHAPPIJ
Welke soort wiskunde kies je
 wiA
Verplichte vakken economie en geschiedenis
Profielkeuzevak – 1 uit:
 m&o
Natuur en Gezondheid
Welke soort wiskunde kies je
Verplichte vakken biologie en scheikunde
Profielkeuzevak - 1 uit:
 Duits
 wiB
 adk
 wiA
 wiB
 adk
 NLT
Natuur en Techniek
Verplichte vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
Profielkeuzevak – 1 uit
 biologie  NLT
 Duits
 Frans
 natuurkunde
Keuzetabel Vrije Deel:
Kruis één vak (dat je nog niet gekozen hebt) aan in het door jou gekozen
profiel.
Cultuur en
Maatschappij
Economie en
Maatschappij
Natuur en
Gezondheid
Natuur en
Techniek
aardrijkskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
m&o
m&o
m&o
m&o
Latijn
Latijn
Latijn
Latijn
Grieks
Grieks
Grieks
Grieks
Frans
Frans
Frans
Frans
Duits
Duits
Duits
Duits
biologie
biologie
economie
economie
economie
natuurkunde
natuurkunde
biologie
NLT
NLT
beeldende
vorming
beeldende
vorming
beeldende
vorming
beeldende
vorming
muziek
muziek
muziek
muziek
drama
drama
drama
drama



Je kunt maximaal 1 kunstvak kiezen.
De combinatie NLT en m&o is niet mogelijk.
Een leerling kan een extra vak kiezen buiten het rooster om. Dit is op eigen risico, wat
betekent dat het extra gekozen vak niet wordt meegenomen door de roostermaker bij
het maken van de roosters. Het kan dus voorkomen dat het extra gekozen vak wordt
gegeven op het moment dat ook andere vakken zijn geplaatst, met als gevolg dat de ll
moet pendelen tussen de vakken.
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
Datum:
……………………………………………..
…………………………..
Speciale activiteiten:









Project bepaald vak
Bijles geven
DMR
Tutor
LVE/Schoolkrant
Schooltoneel
Sponsorloop kankerbestrijding
Activiteiten buiten school ter ontplooiing
etc.
Contact




website: hetnieuweeemland.nl, decanaat
M/H/V, VWO, vwo3
email [email protected]
tel. school: 033-4612984
Decaan elke donderdag beschikbaar voor
afspraken.
VRAGENRONDE
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards