gym5 - Meridiaan College

advertisement
PROFIELKEUZEFORMULIER GYMNASIUM 5
Schooljaar 2016-2017
Naam: …………………………………… Klas: ………
HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, 2e vreemde taal,
KCV, lichamelijke oefening, godsdienst/filosofie en maatschappijleer, algemene
natuurwetenschappen, mentoraat, profielwerkstuk en oriëntatie op studie & beroep
Welke tweede vreemde taal kies je
 Griekse taal en cultuur  Latijnse taal en cultuur
Als keuze Grieks: in de 2e en/of 3e klas heb ik minimaal 1 jaar Latijn gedaan:
Als keuze Latijn: in de 2e en/of 3e klas heb ik minimaal 1 jaar Grieks gedaan:
 ja
 ja
Je kunt dus geen gymnasium doen, wanneer je niet beide klassieke talen hebt gehad!

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Welke soort wiskunde kies je
 wiA
 wiC
Verplicht vak geschiedenis
Profielkeuzevak - 1 uit:
 tekenen  muziek
 drama
 Duits
 Frans
 Griekse taal en cultuur
 Latijnse taal en cultuur
Profielkeuzevak - 1 uit:
 adk
 economie
 wiA
 wiB

Economie EN MAATSCHAPPIJ
Welke soort wiskunde kies je
Verplichte vakken economie en geschiedenis
Profielkeuzevak – 1 uit:

 m&o
 adk
 wiA
 wiB
 Duits
 Frans
Natuur en Gezondheid
Welke soort wiskunde kies je
Verplichte vakken biologie en scheikunde
Profielkeuzevak - 1 uit:

 adk
 NLT
Natuur en Techniek
Verplichte vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
Profielkeuzevak – 1 uit
 biologie
 NLT
 natuurkunde
Keuzetabel Vrije Deel:
Kruis één vak (dat je nog niet gekozen hebt) aan in het door jou gekozen profiel.
Cultuur en
Maatschappij
aardrijkskunde
Economie en
Maatschappij
aardrijkskunde
Natuur en
Gezondheid
aardrijkskunde
Natuur en
Techniek
aardrijkskunde
m&o
m&o
m&o
m&o
Latijnse taal
en cultuur
Latijnse taal
en cultuur
Latijnse taal
en cultuur
Latijnse taal
en cultuur
Griekse taal
en cultuur
Griekse taal
en cultuur
Griekse taal
en cultuur
Griekse taal
en cultuur
Frans
Frans
Frans
Frans
Duits
Duits
Duits
Duits
--
--
NLT
NLT
biologie
biologie
economie
economie
economie
natuurkunde
natuurkunde
biologie
BSM
BSM
BSM
BSM
tekenen
tekenen
tekenen
tekenen
muziek
muziek
muziek
muziek
drama
drama
drama
drama





Je kunt maximaal 1 kunstvak kiezen uit BSM, drama, muziek of tekenen.
De combinatie NLT en m&o is niet mogelijk.
Let op: bij keuze Latijnse of Griekse taal en cultuur moet KCV worden gedaan!
De kunstvakken, BSM en de klassieke talen gaan alleen door bij voldoende deelname.
Een leerling kan in het vrije deel een extra vak kiezen. In principe wordt dit extra vak
ingeroosterd. Mocht de combinatie van vakken onverhoopt rooster technisch niet
passen, wordt er in overleg met leerling en ouders naar alternatieven gekeken. Een
leerlingen kan het extra vak alleen bij de start van v5 en de start van v6 laten vallen.
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
Datum:
……………………………………………..
…………………………..
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards