PowerPoint-presentatie

advertisement
Hartelijk welkom
Informatieve ouderavond
Onderwerp profielkeuze
Programma van deze avond






keuzebegeleiding
data keuzebegeleiding
de Tweede Fase - opzet
uitleg profielen
uitleg profielkeuzeformulier
vragenronde
Hand-out





Powerpointpresentatie
Profielkeuzeformulier gymnasium en vwo
Informatie over de profielen
Informatie over nieuwe vakken
Vooropleidingseisen WO-studies
Programma keuzebegeleiding

Aantal punten:
Methode Qompas
 Proeflessen diverse vakken en vakkenmarkt
 Decaanlessen
 Individuele gesprekken
 Adviezen vakdocenten

Aantal data keuzebegeleiding





6 februari profieldag
10 februari adviezen vakdocenten
13 februari voorlopige profielkeuze
docentenspreekuur
definitieve keuze uiterlijk 14 april
de Tweede Fase - opzet

Gemeenschappelijk deel
Profieldeel (profielvakken en profielkeuzevak)
Vrij deel (1 examenvak)
Vrije vrije deel: extra vak

VWO en Gymnasium



Profielen




Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Gemeenschappelijk deel



Verplichte vakken als Nederlands, Engels, maatschappijleer en
algemene natuurwetenschappen
CKV voor vwo en KCV voor gymnasium
Tweede vreemde taal
 VWO: Duits of Frans
 Gymnasium: Latijn of Grieks
Cultuur en Maatschappij


Vakken:
 Profielvak: geschiedenis
 Profielvak: wiskunde-A of wiskunde-C
 Profielkeuzevak 1: tekenen, muziek, drama, Duits of
Frans, Profielkeuzevak 2: aardrijkskunde of economie
Interessegebieden:
 Communicatie
 Taal en culturen
 Kunst en cultuur
 Geschiedenis, internationale betrekkingen, politiek
 Pedagogiek, psychologie, sociologie
 Religie, filosofie, ethiek
Economie en Maatschappij


Vakken:
 Profielvak: economie en geschiedenis
 Ptofielvak: wiskunde-A of wiskunde-B
 Profielkeuzevak: m&o, aardrijkskunde, Duits of Frans
Interessegebieden:
 Aarde, milieu
 Educatie
 Mens en gedrag
 Recht en bestuur
 Management
 Geschiedenis, internationale betrekkingen, polititiek
Natuur en Gezondheid


Vakken:
 Profielvak: biologie en scheikunde
 Profielvak: wiskunde-A of wiskunde-B
 Profielkeuzevak: aardrijkskunde, natuurkunde of NLT
Interessegebieden:
 Aarde, milieu (biomedische wetenschappen)
 Informatietechnologie (ICT)
 Natuur (natuurbeheer)
 Mens, dier en gezondheid ( dier/geneeskunde)
Natuur en Techniek


Vakken:
 Profielvak: Natuurkunde, scheikunde en wiskunde-B
 Profielkeuzevak: Biologie of NLT
Interessegebieden:
 Onderzoeken/laboratorium/chemie
 ICT
 Machines, elektronica, techniek, voertuigen
 Architectuur / bouwkunde
 Landbouw
 Milieubescherming
Het Vrije deel


Per profiel 1 keuzevak uit lijst keuzetabel “Vrije
deel”
Mogelijkheid om meer dan 1 vak te kiezen met
aantal aandachtspunten:
- alleen keuze 1 ingeroosterd,
- mogelijk overlap ander vak
Profielkeuzeformulier vwo:
koptekst

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3

Naam:

HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, 2e vreemde taal,
lichamelijke oefening, godsdienst/filosofie en maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen,
ckv, mentoraat, profielwerkstuk en oriëntatie op studie & beroep.

Welke tweede vreemde taal kies je
……………………………………
 Duits
Klas:
 Frans
………
Profielkeuzeformulier
gymnasium: koptekst

PROFIELKEUZEFORMULIER GYMNASIUM 3

Naam:

HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, 2e vreemde taal, KCV,
lichamelijke oefening, godsdienst/filosofie en maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen,
mentoraat, profielwerkstuk en oriëntatie op studie & beroep

Welke tweede vreemde taal kies je
……………………………………
 Griekse taal en cultuur
Klas:
 Latijnse taal en cultuur

Als keuze Grieks: in de 2e en/of 3e klas heb ik minimaal 1 jaar Latijn gedaan:  ja
Als keuze Latijn: in de 2e en/of 3e klas heb ik minimaal 1 jaar Grieks gedaan:  ja

Je kunt dus geen gymnasium doen, wanneer je niet beide klassieke talen hebt gehad!

………
Profielen




Cultuur en Maatschappij
Welke soort wiskunde kies je
Verplicht vak geschiedenis
Profielkeuzevak - 1 uit:
Profielkeuzevak - 1 uit:











 wiA
 wiC
 tekenen
 muziek
 adk
 economie
Economie en Maatschappij
Welke soort wiskunde kies je
 wiA
Verplichte vakken economie en geschiedenis
Profielkeuzevak – 1 uit:
 m&o
Natuur en Gezondheid
Welke soort wiskunde kies je
Verplichte vakken biologie en scheikunde
Profielkeuzevak - 1 uit:
 drama
 Duits
 Duits
 Frans
 wiB
 adk
 wiA
 wiB
 adk
 NLT
Natuur en Techniek
Verplichte vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
Profielkeuzevak – 1 uit
 biologie  NLT
 natuurkunde
 Frans
Keuzetabel Vrije Deel:
Kruis één vak (dat je nog niet gekozen hebt) aan in het door jou gekozen
profiel.
Cultuur en
Maatschappij
Economie en
Maatschappij
Natuur en
Gezondheid
Natuur en
Techniek
aardrijkskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
m&o
m&o
m&o
m&o
Latijnse taal en
cultuur
Latijnse taal en
cultuur
Latijnse taal en
cultuur
Latijnse taal en
cultuur
Griekse taal en
cultuur
Griekse taal en
cultuur
Griekse taal en
cultuur
Griekse taal en
cultuur
Frans
Frans
Frans
Frans
Duits
Duits
Duits
Duits
biologie
biologie
economie
economie
economie
natuurkunde
natuurkunde
biologie
NLT
NLT
tekenen
tekenen
tekenen
tekenen
muziek
muziek
muziek
muziek
drama
drama
drama
drama




Je kunt maximaal 1 kunstvak kiezen.
De combinatie NLT en m&o is niet mogelijk.
Let op: bij keuze Latijn/Grieks moet KCV worden gedaan!
Een leerling kan een extra vak kiezen buiten het rooster om. Dit is op eigen risico, wat
betekent dat het extra gekozen vak niet wordt meegenomen door de roostermaker bij
het maken van de roosters. Het kan dus voorkomen dat het extra gekozen vak wordt
gegeven op het moment dat ook andere vakken zijn geplaatst, met als gevolg dat de ll
moet pendelen tussen de vakken.
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
Datum:
……………………………………………..
…………………………..
Speciale activiteiten:









Project bepaald vak
Bijles geven
DMR
Tutor
LVE/Schoolkrant
Schooltoneel
Sponsorloop kankerbestrijding
Activiteiten buiten school ter ontplooiing
etc.
Contact




website: hetnieuweeemland.nl, decanaat
M/H/V, VWO, vwo3
email [email protected]
tel. school: 033-4612984
Decaan elke donderdag beschikbaar voor
afspraken.
VRAGENRONDE
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards