PROFIELKEUZEFORMULIER 4 VWO 2007-2008

advertisement
PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 6
Schooljaar 2015-2016
Naam:
……………………………………
Klas:
………
HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Voor alle profielen zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, 2e vreemde taal,
lichamelijke oefening, godsdienst/filosofie en maatschappijleer, algemene
natuurwetenschappen, mentoraat, profielwerkstuk en oriëntatie op studie & beroep.
En met:


Klassieke Culturele Vorming of
Culturele Kunstzinnige Vorming
Welke tweede vreemde taal kies je

 Duits
 Frans
 wiA
 wiC
CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Welke soort wiskunde kies je
Verplicht vak geschiedenis
Profielkeuzevak - 1 uit:
Profielkeuzevak - 1 uit:

 beeld. v.  muziek  drama
 Duits
 Frans
 adk
 economie
Economie EN MAATSCHAPPIJ
Welke soort wiskunde kies je
 wiA
 wiB
Verplichte vakken economie en geschiedenis
Profielkeuzevak – 1 uit:

 m&o
 adk
 wiA
 wiB
 Duits
 Frans
Natuur en Gezondheid
Welke soort wiskunde kies je
Verplichte vakken biologie en scheikunde
Profielkeuzevak - 1 uit:

 adk
 NLT
Natuur en Techniek
Verplichte vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
Profielkeuzevak – 1 uit
 biologie
 NLT
 natuurkunde
Keuzetabel Vrije Deel:
Kruis één vak (dat je nog niet gekozen hebt) aan in het door jou gekozen
profiel.
Cultuur en
Maatschappij
Economie en
Maatschappij
aardrijkskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
aardrijkskunde
m&o
m&o
m&o
m&o
Frans
Frans
Frans
Frans
Duits
Duits
Duits
Duits
Latijn
Latijn
Latijn
Latijn
Grieks
Grieks
Grieks
Grieks
--
--
NLT
NLT
biologie
biologie
economie
economie
economie
natuurkunde
natuurkunde
biologie
beeldende
vorming
beeldende
vorming
beeldende
vorming
beeldende
vorming
muziek
muziek
muziek
muziek
drama
drama
drama
drama




Natuur en
Gezondheid
Natuur en
Techniek
Je kunt maximaal 1 kunstvak kiezen.
De combinatie NLT en m&o is niet mogelijk.
De cultuurvakken gaan alleen door bij voldoende deelname.
Een leerling kan een extra vak kiezen buiten het rooster om. Dit is op eigen risico, wat
betekent dat het extra gekozen vak niet wordt meegenomen door de roostermaker bij
het maken van de roosters. Het kan dus voorkomen dat het extra gekozen vak wordt
gegeven op het moment dat ook andere vakken zijn geplaatst, met als gevolg dat de ll
moet pendelen tussen de vakken.
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
Datum:
……………………………………………..
…………………………..
Download