Profielkeuzeformulier HAVO

advertisement
Vakken in de Tweede Fase
Havo - Profiel & pakketkeuzeformulier 2012/2013
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Klas:
Mentor:
Gemeenschappelijk deel (verplicht)
Nederlands/Engels/Maatschappijleer/CKV/Lichamelijke Opvoeding/Profielwerkstuk
O
C&M
O
Profielkeuze
E&M
O N&G
Profieldeel (verplicht)
Keuze: 1 uit 2
O Frans
O Duits
Geschiedenis
Economie
Geschiedenis
Wiskunde A
Keuze: 1 uit 1
O Aardrijkskunde
Keuze: 1 uit 4
O Kunst Beeldend
O Kunst Muziek
O Duits
O Frans
Keuze: 1 uit 4
O
Duits
O
Frans
O
Aardrijkskunde
O
M&O
Biologie
Scheikunde
Keuze: 1 Wisk kiezen
O Wiskunde A
O Wiskunde B
O
N&T
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Profieldeel (keuze)
Keuze: 1 uit 3
O Aardrijkskunde
O Natuurkunde
O NLT
Keuze: 1 uit 3
O Biologie
O NLT
O Informatica
Vrij deel (keuze examenvak)
(Kunst B & Kunst M kunnen niet naast elkaar gekozen worden)
Keuze: 1 uit 7
Keuze: 1 uit 7
Keuze: 1 uit 8
Keuze: 1 uit 7
O Kunst Beeldend
O
Duits
O Aardrijkskunde
O Biologie
O Kunst Muziek
O
Frans
O Natuurkunde
O NLT
O Duits
O
Aardrijkskunde
O NLT
O Informatica
O Frans
O
M&O
O Informatica
O Economie
O BSM
O
BSM
O Economie
O BSM
O Biologie
O
Kunst Beeldend
O BSM
O Kunst Beeldend
O Wiskunde A
O
Kunst Muziek
O Kunst Beeldend
O Kunst Muziek
O Kunst Muziek
Vrij deel (extra keuze examenvakken: zie bijlage)
O
O
O
O
O
O
O
O
Vrij deel (door school ingevuld als verplichte onderdelen)
Godsdienst, Mentoraat, Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding, Excursie
EXAMEN
Alle vakken, behalve CKV, LO en LOB, worden afgesloten met een schoolexamencijfer.
CKV, LO en LOB moeten naar behoren gedaan zijn. CKV en LO krijgen de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’.
De schoolexamencijfers voor Gd, Maatschappijleer en het Profielwerkstuk leiden tot één combinatiecijfer
(rekenkundig gemiddelde), dat even zwaar meetelt als de cijfers voor “grote vakken”. (geen van de deelcijfers
mag lager zijn dan 4)
Nederlands, Engels en alle profielvakken, behalve BSM, NLT en Inf. kennen naast het schoolexamencijfer ook
een landelijk schriftelijk examen. Dit geldt ook, wanneer ze als keuze-examenvak worden gedaan.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards