Profielkeuzeformulier 3 5MA - 4A 17/18

advertisement
PROFIELKEUZE 3 5MA - 4A Schooljaar 2017 - 2018
Naam:
Klas:
Cultuur &
Maatschappij
Economie &
Maatschappij
Natuur &
Gezondheid
Geschiedenis
Tekenen
Gemeenschappelijk Deel
Nederlands, Engels, CKV, Rekentoets, LO,
Coachuur
Kies één vak
Frans*
Duits*
Profieldeel
Geschiedenis
Scheikunde
Economie
Biologie
Kies één vak
Wiskunde A
Wiskunde C
Kies één vak
Wiskunde A
Wiskunde B
Kies één vak
Wiskunde A
Wiskunde B
Kies één vak
Economie
Aardrijkskunde
Kies één vak
Aardrijkskunde
M&O
Kies één vak
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Natuur &
Techniek
Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde
Kies één vak
Biologie
Informatica
Kies één vak in het profielgebonden vrije deel
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Biologie
Geschiedenis
Geschiedenis
M&O
Economie
Biologie
Frans*
M&O
Economie
Duits*
Natuurkunde
M&O
Filosofie
Filosofie
Filosofie
Informatica
Informatica
Informatica
Tekenen
Tekenen
Tekenen
Extra keuzevak (kies optie 1 of optie 2)***
Voor dit extra vak dien je, samen met je ouders, ook nog apart een schriftelijk verzoek in bij de
leshuisleiding.
Optie 1:
Ik wil graag Wiskunde-D** als extra vak volgen. Dit vak wordt pas vanaf 5-atheneum
aangeboden.
Optie 2:
Ik wil graag een extra vak volgen, namelijk …………………………………………….
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
M&O
Frans*
Duits*
Filosofie
Informatica
Verklarende woordenlijst:
M&O
LO
*
**
***
= Management en Organisatie
CKV
= Culturele Kunstzinnige Vorming
= Lichamelijke Opvoeding
Als in het gemeenschappelijk deel wordt gekozen voor Frans, dan kan in het vrije deel alleen nog Duits
worden gekozen en vice versa.
Als je Wiskunde D wilt kiezen, MOET je ook Wiskunde B in je pakket hebben.
De lessen voor Wiskunde D worden op dinsdagmiddagen op de Universiteit van Tilburg gegeven vanaf
5A.
Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen, dat het extra keuzevak ingeroosterd wordt.
Datum
Handtekening
ouder(s)/verzorger(s)
Handtekening leerling
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards