PowerPoint-presentatie

advertisement
VWO 3
Profielkeuze
6 januari
2015
Onderwerpen
• Van vwo-3 naar hoger onderwijs
• Nederlands onderwijsstelsel
• de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen
• Profielkeuze tijdpad / procedure
De drie ‘wat’s
• Wat kan ik?
Hoe ‘slim’ ben ik, hoe sociaal, hoe handig, enzovoort
• Wat wil ik?
Interesses, hobby’s, soort werk, meer ‘denken’, meer
‘doen’, enz.
• Wat willen vervolgopleidingen?
Profieleisen vervolgopleidingen, beroepseisen,
audities…
4 profielen
• cultuur en maatschappij (cm)
• economie en maatschappij (em)
• natuur en gezondheid (ng)
• natuur en techniek (nt)
Elk profiel bestaat uit:
• Gemeenschappelijk deel
verplicht voor iedereen (keuze: 2e vreemde taal)
• Profieldeel
verplicht voor iedereen binnen het gekozen profiel
• Vrije keuze
1 vak (bij Latijn mag je een extra vak kiezen)
Gemeenschappelijk deel
nederlands
engels
één taal kiezen uit: frans duits latijn
algemene natuurwetenschappen (anw) *
culturele kunstzinnige vorming (ckv)
maatschappijleer **
lichamelijke opvoeding
* in vwo-4: cijfer is onderdeel van combinatiecijfer
** in vwo-5: cijfer is onderdeel van combinatiecijfer
‘Nieuwe’ vakken
Een aantal vakken is nieuw of ‘anders’ dan tot nu toe:
-
filosofie
-
verschil economie en m&o
-
verschil wiskunde A,B,C en D.
-
het vak O&O in de bovenbouw
Dag van de Bovenbouw (30 okt.)
Cultuur en Maatschappij
verplicht:
(profieldeel 4 vakken)
• geschiedenis
• aardrijkskunde
één vak kiezen uit:
• wiskunde a
• wiskunde b
• wiskunde c
één vak kiezen uit:
•
•
•
•
•
frans
duits
filosofie
tekenen
muziek
vrije keuze:
één vak kiezen uit:
•
•
•
•
•
•
frans
duits
filosofie
management en organisatie
tekenen
muziek
* te en mu niet samen in één pakket
Profiel CM: Wat kun je ermee?
opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie ,
media, culturele en sociale wetenschappen,
rechten, politicologie, psychologie, University
Colleges
Economie en Maatschappij
verplicht:
(profieldeel 4 vakken)
• economie
• geschiedenis
één vak kiezen uit:
• wiskunde a
• wiskunde b
één vak kiezen uit:
•
•
•
•
frans
duits
aardrijkskunde
management en organisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
frans
duits
aardrijkskunde
management en organisatie
natuurkunde (alleen in combi met wiB)
filosofie
tekenen
muziek
vrije keuze:
één vak kiezen uit:
* te en mu niet samen in één pakket
Profiel EM: Wat kun je ermee?
-
opleidingen in economie, handel, bestuur,
management, communicatie, toerisme
-
opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie ,
culturele en sociale wetenschappen, rechten,
politicologie, psychologie, University Colleges
-
heb je in dit profiel de combinatie wiskunde B en
natuurkunde dan kun je ook naar de technische
universiteiten
Natuur en Gezondheid
verplicht:
(profieldeel 4 vakken)
• scheikunde
• biologie
één vak kiezen uit:
• wiskunde a
• wiskunde b
één vak kiezen uit:
vrije keuze:
één vak kiezen uit:
• natuurkunde
• aardrijkskunde
• onderzoek en ontwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
frans
duits
aardrijkskunde
natuurkunde
economie
management & organisatie
onderzoek en ontwerpen
filosofie
tekenen
muziek
Profiel NG: Wat kun je ermee?
-
geneeskunde, tandheelkunde, farmacie,
diergeneeskunde: bij alle: natuurkunde vereist
-
laboratoriumonderzoek
-
de meeste ‘bio’studies, voeding
-
opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie ,
culturele en sociale richtingen (soms wèl extra eisen)
-
University Colleges (science)
n.b. met keuze economie in vrije deel kun je bijna alle opleidingen in de economische
sector doen
Natuur en Techniek
verplicht:
(profieldeel 4 vakken)
één vak kiezen uit:
vrije keuze:
één vak kiezen uit:
• wiskunde b
• natuurkunde
• scheikunde
• biologie
• onderzoek en ontwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
biologie
onderzoek en ontwerpen
frans
duits
economie
management & organisatie
aardrijkskunde
filosofie
tekenen
muziek
Profiel NT: Wat kun je ermee?
-
alle opleidingen aan de technische universiteiten
-
geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, diergeneeskunde
-
laboratoriumonderzoek
-
de meeste ‘bio’studies, voeding
-
opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en
sociale richtingen (soms wèl extra eisen)
-
University Colleges (science)
-
alle economische opleidingen (zelfs zonder ec!)
Procedure
• introductieles: bespreken profielen/ mogelijkheden (sept.)
• dag van de bovenbouw: introductie ‘nieuwe’ vakken (okt.)
• okt./nov.: interesse- en geschiktheidstest maken,
bespreken met mentor
• begin december: opfrisles, invullen voorlopig profiel
• de decaan toetst vervolgens het gekozen profiel aan de
cijfers, adviezen van vakdocenten en mentor, gemaakte
opdrachten (bij Nederlands), testen en vragenlijst
• gesprek leerling – decaan (januari t/m april)
• brief naar huis voor toestemming: na 24 april geen
wijzigingen meer
• eventueel gesprek met ouders, leerling en decaan
Beslissing: eindrapportvergadering
Bevordering vwo-3 → vwo-4
(zie ook: blz. 32 schoolgids site)
De vakken zijn in twee groepen verdeeld:
Cluster 1:
NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK – EC
Cluster 2:
BV – LO – LA – GR – O&O – MU – MA
De leerling wordt bevorderd naar het vierde leerjaar van het
zelfde schooltype als
• het maximaal aantal tekortpunten in de hele lijst vijf is en
• het maximum aantal tekortpunten voor de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één is en
• de som van de cijfers op het eindrapport van cluster 1
minimaal 60 punten is (bij 58 en 59 punten komt de
leerling in bespreking).
Let op: een vijf telt voor één tekortpunt, een vier telt voor
twee en een drie voor drie tekortpunten
3XL naar vwo 4: inclusief o&o
zonder la of gr minimaal 66 punten
met la óf gr minimaal 72 punten
met la én gr minimaal 78 punten
Om in vwo-4 een NT-profiel te mogen kiezen, moet de
leerling voor de vakken wiskunde, natuurkunde en
scheikunde minimaal twee zevens en een zes staan op het
eindrapport.
De docentenvergadering spreekt zich uit over het te kiezen
profiel en kan een bindend (negatief) advies geven. Een
leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is
van een profieladvies.
Interessante websites
www.studiekeuze123.nl
www.tkmst.nl
vragen?
decaan vwo: Marijke Godwaldt
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards