Hier komt een titel

advertisement
Informatie avond klas 2
programma
•
•
•
•
2
Welkom
Inhoud plenaire deel
Vragen
Mee met de mentor
Welke keuzes moeten we maken?
• De vakken in klas 3
• De intersectorale thema’s in klas 3
3
Verplichte vakken BB, KB en GTL
•
•
•
•
4
LMV, levensbeschouwing en maatschappijleer
CKV, culturele en kunstzinnige vorming
LO, lichamelijke opvoeding
LOB, loopbaan oriëntatie begeleiding
Vervolg verplichte vakken BB, KB en GTL
•
•
•
•
5
Nederlands
Wiskunde
Engels
Intersectoraal
Het sectorvak, voor BB, KB en GTL
Een vak kiezen uit dit rijtje:
• Biologie
• Economie
• Natuurkunde
6
De BB en KB, het vrije keuzevak
Biologie
Economie
Natuurkunde
Scheikunde
Aardrijkskunde
Duits
Geschiedenis
Maatschappijleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
7
Tekenen
Handvaardigheid
OF
Carmel Class
•
•
•
•
8
Sport and Lifestyle
Art and Music
Science and Technology
International
De verschillen met de GTL
Zelfde is:
• LMV, CKV, LO, LOB
• Nederlands, Wiskunde, Engels, Intersectoraal
• Biologie of natuurkunde of Economie
9
GTL, Carmel Class en het gekoppelde vak
•
•
•
•
Sport and Lifestyle,
Art and Music,
Science and Technology,
International,
LO2
Tekenen
Scheikunde
Economie
In het gekoppelde vak wordt ook eindexamen gedaan
10
GTL, vrije keuzevak, twee vakken kiezen
Handvaardigheid
Economie
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Duits
11
Tekenen
Handvaardigheid
Maatschappijleer 2
LO 2
Klaar met het vmbo, wat dan…………
• MBO, voorbereiding op keuze in klas 3 en 4
• Havo.
12
Aandachtspunt bij kiezen, havo
• 4 profielen
1. Cultuur en Maatschappij
2. Economie en Maatschappij
3. Natuur en Gezondheid
4. Natuur en Techniek
Elk profiel heeft zijn eigen vakkenkeuze, dus bij havo
ambitie…….
13
Havo, altijd verplicht
•
•
•
•
•
•
14
Nederlands
Engels
CKV
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Profiel werkstuk
Cultuur en Maatschappij
•
•
•
•
15
Geschiedenis
Duits of Frans
Beeldende Vorming of Muziek of Duits of Frans
Aardrijkskunde of Economie
Economie en Maatschappij
•
•
•
•
16
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A of Wiskunde B
Aardrijkskunde of Duits of Frans of management en
organisatie
Natuur en Gezondheid
• Biologie, Scheikunde, wiskunde A of B
• Aardrijkskunde of Natuurkunde
17
Natuur en Techniek
• Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde B
• Informatica of Biologie
• Plus bij elk profiel nog een keuzevak.
18
Intersectoraal, het beroepsgerichte deel
•
•
•
•
•
19
Geen sectorkeuze, brede voorbereiding op MBO
Thema’s met een regionale binding
Elk thema gevuld vanuit minimaal 2 sectoren
KB en BB 12 uur per week
GTL, 4 uur per week
Intersectoraal voor iedere leerling
• Wel de mogelijkheid om thema’s te kiezen
• Er worden ook stages gelopen
• Praktijkleren is onder voorwaarden mogelijk
20
Keuzeproces
•
•
•
•
•
21
Leerlingen krijgen formulier van mentor
Leerlingen krijgen boekje intersectoraal
Retour voor 20 maart, voorlopige keuze
Meteen duidelijkheid over wel of niet doorgaan vakken
Na rapport drie, definitieve keuze maken
Mee met de mentor, ronde 1
• 2B1
VLK
• 2KB1 JNN/VLK
lokaal
127
•
•
•
•
•
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
011
124
123
126
128
22
2G1
2K3
2GK3
2GK2
2G6
SPLL
EKL
KRH
RND
HBS
Mee met de mentor, ronde 2
•
•
•
•
•
23
2K4
2G5
2KB1
2GK3
2G7
PRS
DNG
LFT
BKL
WNN
lokaal 128
lokaal 127
lokaal 126
lokaal 123
lokaal 124
Download