Voorlopige profielkeuze - Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

advertisement
VOORLOPIGE PROFIELKEUZE KLAS 3 | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Op dit formulier maak je kenbaar welk profiel en welke vakken je in de bovenbouw wilt volgen. Hieronder geef je in zes stappen aan welke keuzes
je hebt gemaakt. Kruis aan of schrijf op waarvoor je kiest.
Een aantal vakken is voor alle leerlingen verplicht, namelijk: Nederlands, Engels, Algemene Natuurwetenschappen (ANW), Maatschappijleer,
Lichamelijke Opvoeding, Romereis, Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en het profielwerkstuk. In leerjaar 4 volgen ook alle leerlingen
Geschiedenis. In de loop van april krijg je een overzicht van het volledige vakkenpakket waarvoor je hebt gekozen.
1
Kies je profiel.
 Cultuur en Maatschappij (CM)
 Economie en Maatschappij (EM)
2
 Natuur en Gezondheid (NG)
 Natuur en Techniek (NT)
Kies je Klassieke Taal in het gemeenschappelijke deel.
 Latijn en KCV
 Grieks en KCV
In het profiel- of vrije deel kun je eventueel een tweede Klassieke Taal kiezen. Geef dat aan bij onderdeel 3, 4 of 5.
3
Kies de 4 vakken in je profieldeel.
CM
 Geschiedenis
Kies één vak uit:
 Wiskunde A
 Wiskunde C
Kies één vak uit:
 Economie
 Aardrijkskunde







4
Kies één vak uit:
Kunst Beeldend
Kunst Drama
Filosofie
2e Klassieke Taal
Frans
Duits
Chinees
EM
NG
 Economie
 Geschiedenis
 Biologie
 Scheikunde
Kies één vak uit:
 Wiskunde A
 Wiskunde B
Kies één vak uit:
 Wiskunde A
 Wiskunde B




Kies één vak uit:
Aardrijkskunde
Frans
Duits
Chinees
NT
 Natuurkunde
 Scheikunde
 Wiskunde B
Kies één vak uit:
 Biologie
 Wiskunde D
 NLT
Kies één vak uit:
 Aardrijkskunde
 Natuurkunde
 NLT
Kies je verplichte vak in het vrije deel.

5
Kies je extra vakken. Je bent niet verplicht een extra vak te kiezen.


Extra vakken worden slechts toegestaan als het organisatorisch uitvoerbaar is.
6
Kies de moderne vreemde talen voor leerjaar 4.
Kies 2 van de volgende moderne vreemde talen. Je kunt Chinees alleen kiezen als je het al in de onderbouw hebt gevolgd.
 Frans
 Duits
 Chinees
Ondertekening
naam
datum
klas
handtekening leerling
handtekening ouder(s)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards