het vakkenpakket in de tweede fase

advertisement
DE PROFIELKEUZE
VOOR 4 HAVO 2012
Sav
Waarom naar het HAVO?
 De overstap, waar moet je rekening mee
houden?
 Nieuwe vakken
 Het vakkenpakket
 Voor wie bedoeld?
 De profielen nader uitgewerkt
 Beeld van HAVO-4
 Instapcriteria en het intakegesprek

1
Ik weet al welke HBO-studie ik wil doen en dit is de kortste
route
HAVO
Vmbo-tl
2
Ik voel me nog veel te jong om naar een
gerichte vervolgopleiding te gaan
 ............

Grotere school
 Moeilijker vraagstelling bij toetsen
 Grotere toetsen
 Grotere diversiteit leerlingen in de klas
 Wiskunde sluit slecht aan

 HET GEMEENSCHAP-
PELIJK DEEL
 HET PROFIELDEEL
 HET VRIJE DEEL

 NEDERLANDS





ENGELS
MAATSCHAPPIJLEER
CKV
LEVENS BESCHOUWING
LICH. OPVOEDING
cultuur en maatschappij
 economie en maatschappij
 natuur en gezondheid
 natuur en techniek

WERKEN MET TALEN
 WERKEN BIJ DE
KRANT,RADIO,T.V OF
FILM
 MAATSCHAPPELIJKE
TAKEN
 ARTISTIEK BEZIG
ZIJN
 INTERESSE IN
MENSEN

Journalistiek
 Kunstacademie
 Hotelschool
 Pabo
 HBO recht
 S.P.H.
 Pedagogiek
 Cultureel werk
 Media en entertainment
management






WERKEN OP
KANTOOR
ADVISEREN OVER
ZAKEN
GEVOEL VOOR
CIJFERS
GRAAG LEIDING
GEVEN
IETS IN DE
ECONOMIE
o
o
o
o
o
o
ACCOUNTANCY
COMMERCIELE
ECONOMIE
SPORTMANAGEMENT
MODE EN
MANAGEMENT
PERSONEEL EN
ARBEID
MEDIA EN
INFORMATIE
MANAGEMENT
MEDISCHE INTERESSE
HEBBEN
 OOG HEBBEN VOOR HET
MILIEU
 MENSEN HELPEN OF
VERZORGEN
 VAN PLANTEN EN
DIEREN HOUDEN
 GRAAG ADVISEREN







FYSIOTHERAPIE
ERGOTHERAPIE
VERPLEEGKUNDE
RADIOTHERAPEUTISCHE
TECHNIEKEN
RUIMTELIJKE ORDENING
EN PLANOLOGIE
TECHNISCHE
OPLEIDINGEN





ONTWERPEN EN
BOUWEN
NIET WEGLOPEN VOOR
BEREKENINGEN
GEVOEL VOOR
TECHNIEK
ADVIES GEVEN
OOG HEBBEN VOOR
MILIEU






CIVIELE TECHNIEK
INDUSTRIEEL
PRODUCT
ONTWERPEN
INFORMATICA
LOGISTIEK EN
TECHNISCHE
VERVOERSKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
BOUWKUNDE




GESCHIEDENIS
KEUZE 1
KEUZE 2
KEUZE 3



KEUZE 1:
DUITS OF FRANS
KEUZE 2:
AARDRIJKSKUNDE
ECONOMIE
KEUZE 3:
TE/HA/MU
DUITS
FRANS




ECONOMIE
WISKUNDE A
GESCHIEDENIS
KEUZEVAK
KEUZEVAK:




M&O
AARDRIJKSKUNDE
FRANS
DUITS




WISKUNDE A*
SCHEIKUNDE
BIOLOGIE
KEUZEVAK
KEUZEVAK:



OF WISKUNDE B
NATUURKUNDE
NL&T
AARDRIJKSKUNDE




WISKUNDE B
NATUURKUNDE
SCHEIKUNDE
KEUZEVAK
KEUZEVAK:



BIOLOGIE
NL&T
INFORMATICA
1 EXTRA EXAMENVAK
 PROFIELWERKSTUK
 MODULES








DUITS
FRANS
SPAANS
ECONOMIE
M&O
WISKUNDE A
BSM






AARDRIJKSKUNDE
INFORMATICA
BIOLOGIE
HANDVAARDIGHEID
TEKENEN
MUZIEK






DUITS
FRANS
SPAANS
ECONOMIE
M&O
BSM








AARDRIJKSKUNDE
INFORMATICA
HANDVAARDIGHEID
TEKENEN
MUZIEK
BIOLOGIE
NATUURKUNDE
NL&T






CKV
SE
SPAANS
SE
M&O
CE
NL&T
SE
WISKUNDE A EN B CE
BSM
SE






NIET 2 SOORTEN WISKUNDE IN HET PAKKET
ER MAG MAAR 1 KUNSTVAK WORDEN
GEKOZEN
SPAANS ALLEEN KIEZEN IN DE VRIJE RUIMTE.
ELK PROFIEL HEEFT EEN EIGEN LIJST MET TE
KIEZEN EXAMENVAKKEN IN VRIJE RUIMTE.
1 VAK IN DE VRIJE RUIMTE
GEEN WISKUNDE GEKOZEN? DAN
REKENVAARDIGHEID MODULE VERPLICHT
KAN JE IN 4 HAVO NOG IETS
VERANDEREN AAN JE
PAKKET?
KWARTALEN
 TOETSWEKEN
 WERKWEEK
 Mentorles-LOB

 HBO-oriëntatie
 MBO-oriëntatie
vmbo(tl) diploma met tenminste 7
examenvakken
N.B. maatschappijleer hoort hier NIET bij
 Voor geen enkel vak een onvoldoende
staan
 Gemiddelde van de 7 examenvakken
moet een 6,8 zijn
 Toelatingsgesprek


Het vmbo-vakkenpakket moet
aansluiten bij het gekozen profiel

Je mag maar 1 keer zijn blijven zitten op
het vmbo
Motivatie
 Cijfers
 Profielkeuze
 Toekomst
 Ouders zijn (ook) welkom

Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards