Profielkeuzeformulier VWO

advertisement
Vakken in de Tweede Fase
Vwo - Profiel & pakketkeuzeformulier 2012/2013
Gemeenschappelijk deel (verplicht)
ANW/CKV of KCV/Nederlands/Engels/Maatschappijleer/Lichamelijke Opvoeding/Profielwerkstuk
Atheneum : tweede MVT kiezen uit
O Frans
O Duits
Gymnasium : tweede MVT kiezen uit
O Grieks
O Latijn
O
C&M
Geschiedenis
Keuze: 1 Wisk kiezen
O Wiskunde A
O Wiskunde C
O
Profielkeuze
E&M
O N&G
Profieldeel (verplicht)
Economie
Geschiedenis
Wiskunde A
Biologie
Scheikunde
Keuze: 1 Wisk kiezen
O Wiskunde A
O Wiskunde B
O
N&T
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Profieldeel (keuze)
Keuze: 1 uit 3
O Aardrijkskunde
O Economie
O Maatschappij Wet.
Keuze: 1 uit 6
O Kunst Beeldend
O Kunst Muziek
O Duits
O Frans
O Grieks
O Latijn
Keuze: 1 uit 5
O
Aardrijkskunde
O
M&O
O
Maatschappij Wet.
O
Duits
O
Frans
Keuze: 1 uit 2
O Aardrijkskunde
O Natuurkunde
Keuze: 1 uit 3
O Biologie
O Wiskunde D
O Informatica
Vrij deel (keuze examenvak)
(Kunst B & Kunst M kunnen niet naast elkaar gekozen worden)
Keuze: 1 uit 11
Keuze: 1 uit 8
Keuze: 1 uit 7
Keuze: 1 uit 7
O Aardrijkskunde
O
Aardrijkskunde
O Aardrijkskunde
O Biologie
O Economie
O
M&O
O Natuurkunde
O Wiskunde D
O Maatschappij Wet. O
Maatschappij Wet. O Informatica
O Informatica
O Kunst Beeldend
O
Kunst Beeldend
O Economie
O Economie
O Kunst Muziek
O
Kunst Muziek
O Kunst Beeldend
O Kunst Beeldend
O Duits
O
Duits
O Kunst Muziek
O Kunst Muziek
O Frans
O
Frans
O BSM
O BSM
O Grieks
O
BSM
O Latijn
O Biologie
O BSM
Extra vak(ken) (aparte regels)
O
O
O
O
O
O
O
O
Vrij deel (door school ingevuld als verplichte onderdelen)
Godsdienst, Mentoraat, Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding, Excursie
EXAMEN
Alle vakken, behalve CKV, LO en LOB, worden afgesloten met een schoolexamencijfer.
CKV, LO en LOB moeten naar behoren gedaan zijn. CKV en LO krijgen de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’.
De schoolexamencijfers voor ANW, Gd, KCV, Maatschappijleer en het Profielwerkstuk leiden tot één combinatiecijfer
(rekenkundig gemiddelde), dat even zwaar meetelt als de cijfers voor “grote vakken”. Geen van de deelcijfers mag lager
dan 4!
Nederlands, MVT, KT en alle profielvakken, behalve BSM, Informatica en Wisk.-D, kennen naast het schoolexamencijfer
ook een landelijk schriftelijk examen. Dit geldt ook, wanneer ze als keuze-examenvak worden gedaan!
Download