Informatica Economie en Maatschappij vrije deel

advertisement
4 Profielen




C&M:
E&M:
N&G:
N&T:
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
1
Opbouw profiel


Gemeenschappelijk deel: 5 vakken
Profieldeel:
verplichte profielvakken
 profielkeuzevakken
 Vrije deel: 1 keuze-examenvak


Geheel vrije deel:

extra vak: 1 examenvak vrij naar keuze
2
Gemeenschappelijke deel






Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Cultuur en Kunstzinnige
Vorming
Lichamelijke Opvoeding
Rekentoets
3
Cultuur en Maatschappij
profieldeel

3 verplichte profielvakken




geschiedenis
Frans of Duits
Maatschappijwetenschappen
1 profielkeuzevak cultuur

tekenen of muziek of filosofie
4
Cultuur en Maatschappij
vrije deel

1 keuze examenvak







Aardrijkskunde
economie
wiskunde A
Duits
Frans
BSM (bewegen, sport, maatschappij)
Informatica
5
Economie en Maatschappij
profieldeel

3 verplichte profielvakken




wiskunde A
economie
geschiedenis
1 profielkeuzevak

Duits of Frans of aardrijkskunde
6
Economie en Maatschappij
vrije deel

1 keuze examenvak










aardrijkskunde
Frans
Duits
tekenen
muziek
filosofie
maatschappijwetenschappen
management & organisatie
BSM (bewegen, sport, maatschappij)
Informatica
7
Natuur en Gezondheid
profieldeel


3 verplichte profielvakken
 wiskunde A of wiskunde B
 biologie
 scheikunde
1 profielkeuzevak
 natuurkunde of aardrijkskunde
8
Natuur en Gezondheid
vrije deel

1 keuze examenvak











natuurkunde
economie
informatica
wiskunde D (bij wi B)
Frans
Duits
filosofie
tekenen
Muziek
BSM (bewegen, sport, maatschappij)
Aardrijkskunde
9
Natuur en Techniek
profiel deel


3 verplichte profielvakken
 wiskunde B
 natuurkunde
 scheikunde
1 profielkeuzevak
 wiskunde D of informatica of
biologie
10
Natuur en Techniek
vrije deel

1 keuze examenvak











wiskunde D
biologie
informatica
economie
Frans
Duits
filosofie (niet in comb. met wi D)
tekenen (niet in comb. met wi D)
muziek (niet in comb. met wi D)
BSM (bewegen, sport, maatschappij)
Aardrijkskunde
11
Welk vak in het vrije deel ?

Profiel is voldoende: kies wat je leuk
vindt!

Profiel is mogelijk niet voldoende:
vergroot doorstroommogelijkheden!

Overzicht doorstroomeisen is
beschikbaar op de decanenportal.

12
Extra vak in het vrije deel:
afhankelijk van de individuele leerling





Alleen voor leerlingen met 25 pluspunten.
Vaak in combinatie met een ander vak.
Vak komt op diploma
LET OP: EV kan alleen gevolgd worden als er
plaats is in de clusters!!!
(Staat begin schooljaar niet op rooster;overleg decaan)
13
Van 5 Havo naar 5 Vwo

Kies:

wiskunde

Frans of Duits
14
Tijdpad

Sept/febr:-Lob-lessen door mentor/decaan

Dec:
-advies van alle vakdocenten

Jan:
-bespreking adviezen met mentor
-voorlopige profielkeuze
-introductie nieuwe vakken in havo 4
Febr:
- Ook oriëntatie op sectorkeuze voor
mavo 4 . Alle leerlingen van havo 3
maken ook een voorlopige keuze voor
mavo 4.



15
•
Feb/mrt: -afsluiting profielkeuze (decaan; vrije
deel)
op verzoek individueel gesprek met decaan
•
Uiterlijk 20 maart: -inleveren definitief
keuzeformulier
•
Wijzigingen in overleg met decaan en met
schriftelijk verzoek ouders (op wachtlijst)
16
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards