Samenvatting voorlichtingsavond decanaat HAVO

advertisement
Samenvatting voorlichtingsavond decanaat 3 HAVO 18 september 2013
In het gemeenschappelijk deel volgt iedere leerling de volgende vakken:
Nederlands, Engels, Culturele Kunstzinnige Vorming*, Maatschappijleer* en Lichamelijke
Opvoeding*
*sportplanleerlingen kunnen voor deze vakken een vrijstelling krijgen
Ieder profiel heeft 4 vakken (verplichte en keuzevakken)
Binnen een profiel heb je de volgende keuzes:
a. bij Cultuur&Maatschappij:
 Frans of Duits
 aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen
 een kunstvak (drama/beeldend/muziek)
b. bij Economie&Maatschappij:
 Frans, Duits, Management&Organisatie of maatschappijwetenschappen
c. bij Natuur&Gezondheid:
 wiskunde A of wiskunde B
 aardrijkskunde of natuurkunde
d. bij Natuur&Techniek:
 informatica, biologie, wiskunde D of natuur, leven & technologie
Bij ieder profiel wordt één vak in het vrije deel gekozen.
Profiel CM
Profiel EM
Profiel NG
Profiel NT
geschiedenis
X wiskunde A X wiskunde A/B* X wiskunde B X
Frans/Duits*
X economie
X biologie
X natuurkunde X
aardrijkskunde
geschiedenis X scheikunde
X scheikunde X
MAW
Frans
aardrijkskunde
informatica
Duits
natuurkunde
biologie
drama
M&O
wiskunde D
beeldend
MAW
NLT
muziek
*keuze omcirkelen
Profiel CM
aardrijkskunde
biologie
Frans
Duits
drama
beeldend
muziek
wiskunde A
MAW
informatica
BSM
Profiel EM
Frans
Duits
M&O
MAW
drama
beeldend
muziek
aardrijkskunde
informatica
BSM
Vrije deel
Profiel NG
aardrijkskunde
natuurkunde
drama
beeldend
muziek
economie
M&O
NLT
informatica
WD(alleen met WB)
BSM
Verklaring afkortingen:
BSM = beweging, sport & maatschappij
MAW= maatschappijwetenschappen
M&O = management & organisatie
NLT = natuur, leven & technologie
Profiel NT
informatica
biologie
NLT
wiskunde D
drama
beeldend
muziek
BSM
economie
M&O
Tijdschema keuzebegeleiding 1314
 tot 1 februari keuzebegeleidingslessen (o.a. S-TrjcT)
 week 45 (4 november) profielkeuzeonderzoek door psychologisch
adviesbureau Pro Insight
 3 en 10 december voorlichting over de nieuwe vakken in de Tweede Fase (o.a.
BSM, NLT, M&O) voor leerlingen
 11 december voorlichting over de nieuwe vakken in de Tweede Fase (o.a.
BSM, NLT, M&O) voor ouders
 21 januari profielvoorlichting door Hogeschool Leiden
 Januari adviezen inwinnen bij docenten m.b.v. een profieladvieskaart
 Januari voorlopige profielkeuze
 Vóór 1 mei definitieve profielkeuze na individueel gesprek met decaan over
testuitslag profielonderzoek, resultaten, adviezen docenten, e.d.
HANDIGE SITE:
www.segbroek.dedecaan.net
 Knop inloggen/aanmelden
 Er wordt u gevraagd om uw eigen gegevens en de gegevens van uw zoon/dochter in te vullen. Dat
is nodig om misbruik van de site te voorkomen. Bij het aanmelden hebt u het leerlingnummer en
de klas van uw zoon/dochter nodig.
 Nadat u alles heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met een link. Klik op de link om uw
aanmelding te bevestigen.
 Er wordt ook een mailtje naar uw kind gestuurd om uw aanmelding te laten bevestigen. Nadat uw
kind de aanmelding heeft bevestigd, kunt u vanaf dat moment inloggen op de website.
De nadere vooropleidingseisen HBO/WO zijn op de Segbroek site.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards