Profielkeuze havo 3

advertisement
Profielkeuze
Sanne ten Haken & Bas Reuvers
Decanen
[email protected]
[email protected]
Vanavond
• Wat is een geschikt profiel voor mijn zoon of dochter?
• Welke keuzemogelijkheden zijn er?
• Kun je zomaar alles kiezen of gelden er beperkingen?
• Hoe vergroot je met een profiel de doorstroommogelijkheden?
• Hoe ziet het keuzetraject er uit?
• Wat als ik nog vragen heb?
Kiezen van een profiel
• Interesses (Ilias test)
• Vakkenaanleg
• Adviezen vakdocenten
4 Profielen
• C&M: Cultuur en Maatschappij
• E&M: Economie en Maatschappij
• N&G: Natuur en Gezondheid
• N&T: Natuur en Techniek
Opbouw profiel
• Gemeenschappelijk deel: 5 vakken
• Profieldeel:
• verplichte profielvakken
• profielkeuzevakken
• Vrije deel: 1 keuze-examenvak
• Geheel vrije deel:
• extra vak: 1 examenvak vrij naar keuze
Gemeenschappelijk deel
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Cultuur en Kunstzinnige Vorming
• Lichamelijke Opvoeding
Interesseschalen C&M
• Artistiek:
Kunstopleidingen
• Taal/Cultuur:
Journalistiek
• Onderwijs:
Lerarenopleidingen / pedagogiek
• Sociaal:
Social studies
/ vertaalacademie
Cultuur & Maatschappij
Profieldeel
• 3 verplichte profielvakken
• geschiedenis
• Frans of Duits
• Maatschappijwetenschappen
• 1 profielkeuzevak
tekenen of muziek of filosofie
Cultuur & Maatschappij
Vrije deel
1 keuze examenvak
•
•
•
•
•
•
•
Frans
Duits
aardrijkskunde
wiskunde A
economie
informatica
bewegen, sport & maatschappij
Interesseschalen E&M
• Administratie/logistiek:
Accountancy / Verkeersleider
• Recht /bestuur:
Bestuurskunde / Hbo recht
• Economie/management:Bedrijfseconomie/
bedrijfskunde
• Horeca /toerisme:
Hotelonderwijs / NHTV
• Communicatie:
Com. Opleidingen
• Orde /veiligheid:
KMA/ / politie academie /
integrale veiligheid
Economie en Maatschappij
profieldeel
• 3 verplichte verplichte profielvakken
• wiskunde A
• economie
• geschiedenis
• 1 profielkeuzevak
Duits of Frans of aardrijkskunde
Economie en Maatschappij
vrije deel
•
1 keuze examenvak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frans
Duits
aardrijkskunde
tekenen
muziek
management & organisatie
informatica
filosofie
bewegen, sport & maatschappij
maatschappijwetenschappen
Interesseschalen N&G
• Natuur/Milieu:
agrarische opleidingen
laboratorium opleidingen
• Gezondheidszorg:
paramedische opleidingen / HboV
• Voeding:
voeding en diëtetiek
Natuur & Gezondheid
profieldeel
• 3 verplichte profielvakken
• wiskunde A of wiskunde B
• biologie
• scheikunde
• 1 profielkeuzevak
• natuurkunde of aardrijkskunde
Natuur & Gezondheid
vrije deel
•
1 keuze examenvak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frans
Duits
aardrijkskunde
wiskunde D (alleen mogelijk met wiskunde B)
natuurkunde
economie
tekenen (niet mogelijk met wiskunde D)
muziek (niet mogelijk met wiskunde D)
informatica
filosofie (niet mogelijk met wiskunde D)
bewegen, sport & maatschappij
onderzoek & ontwerpen
Interesseschalen N&T
• Techniek:
• Bouw:
technische bedrijfskunde
werktuigbouwkunde
bouwkunde
• Natuurwetenschap: applied science
• Informatica:
ICT opleidingen
Natuur & Techniek
profieldeel
• 3 verplichte profielvakken
• wiskunde b
• natuurkunde
• scheikunde
• 1 profielkeuzevak
• wiskunde d of informatica of biologie
Natuur & Techniek
vrije deel
•
1 keuze examenvak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frans
Duits
aardrijkskunde
wiskunde D (alleen mogelijk met wiskunde B)
biologie
economie
tekenen (niet mogelijk met wiskunde D)
muziek (niet mogelijk met wiskunde D)
informatica
filosofie (niet mogelijk met wiskunde D)
bewegen, sport & maatschappij
onderzoek & ontwerpen
Inrichten geheel vrije deel
•
Profiel is voldoende: kiezen a.d.h.v.
interesses en kwaliteiten.
•
Profiel is mogelijk niet voldoende:
vergroot doorstroommogelijkheden!
•
Overzicht doorstroomeisen is
beschikbaar op de decanenportal.
Extra vak:
Alleen voor leerlingen met een 7 of
hoger gemiddeld.
Vaak in combinatie met een ander vak.
Vak komt op diploma
LET OP: EV kan alleen gevolgd worden
als er plaats is in de clusters!!!
(Staat begin schooljaar niet op
rooster;overleg decaan)
Doorstroommogelijkheden vergroten
havo-hbo:
•
CM:
•
NG/NT: economie of m&o (voor economische studies)
•
NG:
•
EM/NG/NT: Frans of Duits (voor bijv. hoge hotelschool)
wisA (voor meerdere richtingen)
economie of wisA (economische studies)
natuurkunde (voor technische studies)
Havo 3 naar MBO/VMBO
•Overstap naar MBO met overgangsbewijs
van havo 3 naar havo 4
•Bevordering naar Vmbo-M3/M4 (gericht of
vrijwillig) - infoavond Mavo-traject
maart/april 2017
Overstap naar vwo
havo-vwo:
• Frans of Duits in gemeenschappelijk deel
• Wiskunde A in profiel (Wiskunde C verplicht op VWO)
• Inhaaltraject voor hiaten
Mogelijkheden na Havo 3
MBO
HBO
Havo4/5
Vmbo T4
H3
WO
Vwo 5/6
Tijdpad
•
nov/maart: Lob-lessen door mentor/decaan
•
Dec: voorlopige profielkeuze +
advies van alle vakdocenten
•
Jan: bespreking adviezen met mentor
•
Feb/mrt: afsluiting profielkeuze +
op verzoek individueel gesprek
met decaan
•
Uiterlijk 17 maart: inleveren definitief
keuzeformulier
•
Wijzigingen in overleg met decaan en met
schriftelijk verzoek ouders (op wachtlijst)
Extra informatie:
• Internet:
bijv.www.schoolweb.nl
www.duo.nl
www.philipsvanhorne.nl
www.studentenweb.nl
www.studiekeuze123.nl
www.examenblad.nl
• Methode ‘Profielkiezer’; samen met zoon/dochter
www.beroepskeuzedagboek.nl
• Folders, posters, dvd’s, opendagen, meeloopdagen
• Mentor of decaan
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards