LESSENTABEL HAVO 2016-2017 1 Havo 1 Havo

advertisement
LESSENTABEL HAVO 2016‐2017 1 Havo Ne 4
Fa 3
Du ‐
En 3
Gs 2
Ak 2
Wi 4
Na ‐
Sk ‐
Na/Sk ‐
Nst ‐
Bi 2
Vz ‐
Ec ‐
OO ‐
TN/OO 4
Art 4
Le 1
Lo 3
Rekenen ‐
Lezen 0,5
Studieles 0,5
Mt/Haco 1
34 Totaal 1 Havo‐GT 4 3 (1)*
3 2 2 4 ‐ ‐ ‐ (1)*
2 ‐ ‐ ‐ (3)*
(3)*
1 3 ‐ 0,5 0,5
1 34 2 Havo
3
3
3
3
2
2
3
‐
‐
2
‐
‐
1
1
‐
‐
4 (+ 1 plusles)
1
3
0,5
1
‐
1
33,5 2 Havo technasium
3
3
3
3
2
2
3
‐
‐
2
‐
‐
1
1
4 (+ 1 plusles) ‐
‐
1
3
0,5 1
‐
1
33,5 3 Havo
3
3
3
3
2
2
3
2
2
‐
‐
2
‐
‐
‐
‐
4
1
3
3 Havo technasium 3
3
3
3
2
2
3
2
2
‐
‐
2
‐
‐
4 (+ 1 plusles)
‐
‐
1
3
‐
‐
2
35
‐
‐
2
35
*De lessentabel van de dakpanklas wordt op dit moment geevalueerd. Er is een mogelijkheid dat dit leidt tot aanpassingenv voor het schooljaar 2016‐2017. HAVO 4 en HAVO 5 Gemeenschappelijk deel H4
NE 4
EN 3
MA 2
LO 2
CKV 2
HACO 2
Profieldeel H5 4 4 0 1 0 1 DU FA
GS
AK
EC
M&O Wa Wb NA BIO SK
OO INF MU TE BSM H4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
H5
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
Naam
HAVO
Klas
Pakketcode
Handtekening
Ouder/verzorger
Gemeenschappelijk deel
Datum
NE, EN, MA, LO, CKV
Kies 1 van de profielen
CM
Verplicht:
 Geschiedenis
Kies1van:
□ Frans
□ Duits
Kies1van:
□ Muzie
□ Tekenen
Kies1van:
□ Aardrijkskund
□ Economie
Kies1van:
□ Biologie
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ WiskundeA
□ BSM
EM
Verplicht:
 WiskundeA
 Economie
 Geschiedenis
Kies1van:
□ Frans
□ Duits
□ Managementen
organisatie
□ Aardrijkskunde
Kies1van:
□ Biologie
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□ Informatica
□ Managementen
organisatie
□ Muziek
□ Tekenen
□ BSM
NG
Verplicht:
 Biologie
 Scheikunde
Kies1van:
□ WiskundeB
□ WiskundeA
Kies1van:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ OnderzoekenOntwerp
Kies1van:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ OnderzoekenOntwerp
□ Informatica
□ Economie
□ Managementenorganisatie
□ Frans
□ Duits
□ Tekenen
□ Muziek
□ BSM
NT
Verplicht:
 WiskundeB
 Natuurkunde
 Scheikunde
Kies1van:
□ Informatica
□ Biologie
□ Onderzoeken
Ontwerp
Kies1van:
□ Economie
□ Biologie
□ Informatica
□ Onderzoeken
Ontwerp
□ Managementen
organisatie
□ Duits
□ Frans
□ Tekenen
□ Muziek
□ BSM
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards