PowerPoint-presentatie

advertisement
HARTELIJK WELKOM.
Ouderavond
havo 3
profielkeuze
Peter Tilman conrector havo
Gerard van Gorkum decaan havo
PROGRAMMA VAN DEZE
OUDERAVOND HAVO 3
PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING
MOGELIJKHEDEN NA HAVO 3
DE TWEEDE FASE - OPZET
UITLEG PROFIELEN
UITLEG PROFIELKEUZEFORMULIER
UW VRAGEN
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (1)
LESSEN QOMPAS
*************************************
Vakkencarrousel: economie en m&o,
kunstvakken, wiskunde A en B
en N(atuur) L(even) T(echnologie)
22 januari
*************************************
ADVIEZEN DOCENTEN
11 februari
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (2)
INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE
14 februari
Rapportvergaderingen met bespreking
van adviezen van docenten
28 maart
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (3)
GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN
OF VAKDOCENT indien noodzakelijk
week 13 t/m 15
******************************
OUDERAVOND voor de grote twijfelaars
10 en 11 april
**************************
DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK
15 april
NA 3 HAVO
Bij voldoende rapport
3H
4H
MBO
TWEEDE FASE - OPZET
1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
2. PROFIELDEEL
3. VRIJ DEEL (= 1 vak naar keuze)
HET
GEMEENSCHAPPELIJKE
DEEL
 Verplichte vakken:

Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV ( Culturele
Kunstzinnige Vorming ) en LO ( Lichamelijke Opvoeding ).
 Schoolkeuze:

Godsdienst, OSB ( Oriëntatie op Studie en Beroep ) en
Profielwerkstuk
PROFIELEN
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
Profiel
Cultuur en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken:

2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Duits, Frans of
Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama )
en

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie
Profiel
Cultuur en Maatschappij (2)
Vrije deel (1 vak kiezen uit ):

Aardrijkskunde , Duits, Frans, Biologie , Economie, Kunstvak
( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) ( mits het geen
tweede kunstvak is ), M&O of Wiskunde A
Trefwoorden:

hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn,
opvoeding
Profiel
Economie en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken:

Wiskunde A of Wiskunde B

Economie en Geschiedenis
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O
Profiel
Economie en Maatschappij (2)
Vrije deel (1 vak kiezen uit ):

Aardrijkskunde, Duits, Frans , Kunstvak
( Beeldende Vorming , Muziek of Drama ) , M&O of Biologie .
Trefwoorden:

administratie, accountancy, handel, bankwezen, management
toerisme/recreatie, economie
Profiel
Natuur en Gezondheid (1)
Verplichte profielvakken:

Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde
of N(atuur) L(even) T(echnologie)
Profiel
Natuur en Gezondheid (2)
Vrije deel ( 1 vak kiezen uit ):

Aardrijkskunde, Duits, Frans , Economie, Kunstvak
( Beeldende Vorming , Muziek of Drama ) ,
M&O ( mits er geen NLT is gekozen ) , Natuurkunde of
N(atuur) L(even) T(echnologie)
Trefwoorden:

gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding,
laboratoriumwerk
Profiel
Natuur en Techniek (1)
Verplichte profielvakken:

Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) T(echnologie)
Profiel
Natuur en Techniek (2)
Vrije deel ( 1 vak kiezen uit):

Aardrijkskunde, Duits , Frans, Economie,
M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Biologie ,
N(atuur) L(even) T(echnologie) of
Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama )
Trefwoorden:

techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk
Het
Profielkeuzeformulier
ORIËNTATIE OP STUDIE
EN BEROEP
HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE,
VAKKENCARROUSEL (10 slu’s)
HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE
HET BEZOEKEN VAN OPEN
DAGEN VAN MOGELIJKE
VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET
MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc.
(15 slu’s)
HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4
MET UITEINDELIJK EEN
EINDGESPREK MET DE
DECAAN. (15 slu’s)
UW VRAGEN !
Ik wens uw kind en u
succes met het kiezen
van het juiste profiel.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards