PowerPoint-presentatie

advertisement
HARTELIJK WELKOM.
Ouderavond
havo 3
profielkeuze
Peter Tilman conrector havo/vwo
Gerard van Gorkum decaan havo
PROGRAMMA VAN DEZE
OUDERAVOND HAVO 3
PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING
DE TWEEDE FASE - OPZET
UITLEG PROFIELEN
en PROFIELKEUZEFORMULIER
UW VRAGEN
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (1)
LESSEN QOMPAS
*************************************
Vakkencarrousel: economie en m&o,
kunstvakken, wiskunde A en B
en N(atuur) L(even) T(echnologie)
21 januari
*************************************
ADVIEZEN DOCENTEN in Magister
10 februari
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (2)
INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE
13 februari
Rapportvergaderingen met bespreking
van adviezen van docenten
week 11
PROGRAMMA
KEUZEBEGELEIDING (3)
GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN
OF VAKDOCENT indien noodzakelijk
week 11 t/m 13
******************************
OUDERAVOND voor de grote twijfelaars
26 en 27 maart
**************************
DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK
14 april
TWEEDE FASE - OPZET
1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
2. PROFIELDEEL
3. VRIJ DEEL
(één keuzevak en eventueel
een extra vak)
HET
GEMEENSCHAPPELIJKE
DEEL
 Verplichte vakken:

Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV ( Culturele
Kunstzinnige Vorming ) en LO ( Lichamelijke Opvoeding ).
 Schoolkeuze:

Godsdienst, OSB ( Oriëntatie op Studie en Beroep ) en
Profielwerkstuk
PROFIELEN
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
Profiel
Cultuur en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken:

2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Duits, Frans of
Kunstvak ( Tekenen, Muziek of Drama )
en

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie
Profiel
Cultuur en Maatschappij (2)
Vrije deel
(één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit ):

Aardrijkskunde , M&O, Duits, Frans, Biologie , Economie, Wiskunde A
Kunstvak ( Tekenen, Muziek of Drama ) ( mits het geen tweede kunstvak is )
Trefwoorden:

hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn,
opvoeding
Profiel
Economie en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken:

Wiskunde A of Wiskunde B

Economie en Geschiedenis
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O
Profiel
Economie en Maatschappij (2)
Vrije deel
(één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit ):

Aardrijkskunde, M&O, Duits, Frans , Biologie, Kunstvak
( Tekenen, Muziek of Drama ) (mits het geen tweede kunstvak is en er
naast muziek of drama geen Wiskunde B is gekozen)
Trefwoorden:

administratie, accountancy, handel, bankwezen, management
toerisme/recreatie, economie
Profiel
Natuur en Gezondheid (1)
Verplichte profielvakken:

Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde
of N(atuur) L(even) T(echnologie)
Profiel
Natuur en Gezondheid (2)
Vrije deel
( één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit):
Aardrijkskunde, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Duits, Frans ( mits er geen
Natuurkunde is gekozen ), Economie, N(atuur) L(even) T(echnologie) ( mits er geen
M&O is gekozen ), Natuurkunde ( mits er geen Frans is gekozen ),
Kunstvak ( Tekenen , Muziek of Drama ) ( mits het geen tweede kunstvak is en er
naast muziek of drama geen Wiskunde B is gekozen )
Trefwoorden:
gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding,
laboratoriumwerk
Profiel
Natuur en Techniek (1)
Verplichte profielvakken:

Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
Profielkeuzevakken:

1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) T(echnologie)
Profiel
Natuur en Techniek (2)
Vrije deel
( één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit):

Aardrijkskunde, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Duits , Biologie,
Economie, N(atuur) L(even) T(echnologie) ( mits er geen M&O is gekozen ),
Tekenen
Trefwoorden:

techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk
Het
Profielkeuzeformulier
ORIËNTATIE OP STUDIE
EN BEROEP
HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE,
VAKKENCARROUSEL (10 slu’s)
HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE
HET BEZOEKEN VAN OPEN
DAGEN VAN MOGELIJKE
VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET
MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc.
(15 slu’s)
HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4
MET UITEINDELIJK EEN
EINDGESPREK MET DE
DECAAN. (15 slu’s)
UW VRAGEN !
Ik wens uw kind en u
succes met het kiezen
van het juiste profiel.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards