Profielkeuze Tweede fase

advertisement
Profielkeuze Bovenbouw
Barlaeus Gymnasium
4 oktober 2016
Programma voor vanavond
• In het kort de bovenbouw op het Barlaeus
Gymnasium
• Vragen van algemene aard
• Ouders gaan mee naar klas met mentoren
Inrichting Tweede Fase
• Keuze uit vier profielen: C&M, E&M, N&G, N&T
• Elk profiel bestaat uit:
gemeenschappelijk deel
profielvakken en profielkeuzevakken
 vrij deel
• Voor elke leerling geldt:
• Eindexamen in 8 vakken:
Nederlands, Engels, een klassieke taal
vier vakken binnen het profiel
één keuzevak
rekentoets (in klas 5)
Gemeenschappelijk deel
Verplicht in de 4e klas:
Gemeenschappelijk deel
α
CM
Profieldeel
γ
β
β
EM
NG
NT
Vrij deel
•
•
•
•
•
Nederlands
Klassieke taal
Engels
LO
Maatschappijleer
• Duits of Frans
• Geschiedenis
Profielen: Cultuur en
Maatschappij
Profielvakken:
Gemeenschappelijk deel
α
CM
Profieldeel
γ
EM
β
NG
Vrij deel
β
NT
• Geschiedenis
• Wiskunde A, B of C
Profielkeuzevakken:
• Een maatschappijvak:
aardrijkskunde of economie
• Een cultuurvak (Duits,
Frans, filosofie, 2e klassieke
taal, muziek, tekenen)
Profiel: Economie en
Maatschappij
Profielvakken:
Gemeenschappelijk deel
α
CM
Profieldeel
γ
β
β
EM
NG
NT
Vrij deel
• Economie
• Geschiedenis
• Wiskunde A of B
Profielkeuzevakken:
• Aardrijkskunde, Duits of
Frans
Profiel: Natuur en
Gezondheid
Profielvakken:
Gemeenschappelijk deel
α
CM
Profieldeel
γ
EM
β
NG
Vrij deel
• Biologie
• Scheikunde
• Wiskunde A of B
β
NT
Profielkeuzevakken:
• Aardrijkskunde,
Natuurkunde, of Natuur,
Leven en Technologie
(NLT)
Profiel: Natuur en
Techniek
Gemeenschappelijk deel
α
CM
Profieldeel
γ
β
β
EM
NG
NT
Vrij deel
Profielvakken:
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Wiskunde B
Profielkeuzevakken:
• Biologie, Natuur, Leven
en Technologie (NLT) of
wiskunde D
Het vrije deel
• Minimaal 1 keuzevak
Gemeenschappelijk deel
α
CM
Profieldeel
γ
β
β
EM
NG
NT
Vrij deel
• Twee keuzevakken kan,
mits….
• Goede resultaten
• Kan ik het, wil ik het,
heb ik er tijd voor?
• Niet om uit te
proberen
Puzzelen met profielen
Van profiel wisselen in principe niet mogelijk,
maar ….
Van N&T naar N&G:
Van N&G naar C&M:
Van N&G naar E&M:
met biologie in het pakket
met aardrijkskunde in het
pakket
met aardrijkskunde en
economie in het pakket
Inhaaljaar mogelijk na je eindexamen!
Puzzelen met profielen
Cultuur en Maatschappij:
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Profielvakken:

Geschiedenis

Wiskunde A, B of C
Profielvakken:

Economie

Geschiedenis

Wiskunde A of B
Profielkeuzevakken:

Aardrijkskunde, Frans

Duits of
Profielvakken:

Scheikunde

Biologie

Wiskunde A of B
Profielkeuzevakken:

NLT, natuurkunde of
aardrijkskunde
Profielvakken:

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde B
Profielkeuzevakken:

NLT, biologie of wiskunde
D
Keuzevak (het vrije deel)
•
Keuzevak (het vrije deel)
•
Keuzevak (het vrije deel)
• Economie
Keuzevak (het vrije deel)
•
Verplicht voor iedereen

Nederlands

Engels

Klassieke taal
Geschiedenis
Frans of Duits
Verplicht voor iedereen

Nederlands

Engels

Klassieke taal
Geschiedenis
Frans of Duits
Verplicht voor iedereen

Nederlands

Engels

Klassieke taal
Geschiedenis
Frans of Duits
Verplicht voor iedereen

Nederlands

Engels

Klassieke taal
Geschiedenis
Frans of Duits
Profielkeuzevakken:

Aardrijkskunde of
economie

Tekenen, muziek,
filosofie, Duits, Frans of
de tweede klassieke taal
http://scholenopdekaart.nl
Hoe zijn de examendeelnemers verdeeld over de profielen op het
Barlaeus in 2014-2015?
Nieuwe vakken in klas 4
•
•
•
•
•
Filosofie
Maatschappijleer (verdeeld over klas 4 en 5)
Natuur Leven Techniek (NLT)
Wiskunde D
(Tekenen en Muziek)
Natuur Leven en Techniek
• Inhoudelijk
– Verdieping èn verbreding in de natuurwetenschappen
– Onderwerpen zijn toegepast en actueel
• Opzet
– 4 verschillende modules per jaar
– elke module heeft zijn eigen docent
• PTA
– Elke module is deel van het schoolexamen, het schoolexamen
begint dus in de 4e klas
– Geen CSE, alleen SE
Welke Modules?
Klas 4
•
•
•
•
Forensisch Onderzoek
De Bewegende Aarde
Food or Fuel?
Meten aan Melkwegstelsels
Klas 5
1.
2.
3.
4.
Hersenen en Leren
Robotica
Klimaat en Klimaatverandering
Kwantumstructuur der Materie
Klas 6
• Blik op de Nanowereld
• Medicijn: Van Molecuul tot Mens
• Moleculaire Gastronomie
Klas 4: De Bewegende Aarde (1)
Tektonische Platen
Klas 4: Food or Fuel
Gang van zaken
• Mentorlessen: veel aandacht voor profielkeuze
• November: voorlichting door decaan
• November/december: voorlichting door leerlingen uit
de bovenbouw
• Februari/maart: voorlichting door vakdocenten:
• Extra aandacht voor nieuwe vakken NLT, filosofie
en wiskunde D
• Februari: beroepenmarkt
• Februari/maart: tweede ronde voorlichting door decaan
• Maart rapportvergaderingen: bespreking profielkeuze/
adviezen
• 22 maart: 10-minuten gesprekken
• 5 april: deadline profielkeuze
Info op internet
Alle informatie vanaf de volgende week op:
www.barlaeus.nl
 leerlingen
 decanaat klas 3 en 4
Voor vragen of hulp
• [email protected] (afspraken liefst
woensdag)
• contact met mentor
Vragen
Mentoren en lokalen
3A
2.3
Dirk van den Born
([email protected])
3B
2.4
Silvia Schaapherder
([email protected])
3C
2.6
Andreas van Diepen
([email protected])
3D 2.5
Kasia Graaff
([email protected])
3E
2.7
Tushar van der Wijst
([email protected])
Download