Profielkeuze havo vwo met bijbehorende regels

advertisement
Profielkeuze HAVO
Kruis de relevante open vakjes in één kolom aan.
HAVO-CM
Cultuur en Maatschappij
Gemeenschappelijke vakken
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV
Verplichte profielvakken
Profielvakken CM:
■ Geschiedenis
Profielkeuzevakken
Keuze-examenvak
Voor dit vak geldt roostergarantie.
Extra vak in de Vrije Ruimte zonder
roostergarantie (niet verplicht).
Je mag hier een vak uit de rij erboven
invullen of één van de aangegeven
Eén vak kiezen uit:
□ Frans
□ Duits
Eén cultuurvak kiezen uit:
□ Kunst Beeldende Vormgeving
□ Kunst Muziek
□ Frans
□ Duits
Eén maatschappijvak kiezen uit:
□ Aardrijkskunde
□ Economie
Eén vak kiezen uit:
□ Wiskunde A
□ Biologie
□ Economie
□ Aardrijkskunde
□ KBV
□ Frans
□ Duits
□ Management & Organisatie
□ Kunst Muziek (Dit kan alleen
indien je bij profielkeuzevakken
nog géén kunstvak hebt gekozen.
Dus max. 1 kunstvak in profiel)
□ Bewegen, sport en maatschappij
HAVO-EM
Economie en Maatschappij
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV
Profielvakken EM:
■ Wiskunde A
■ Economie
■ Geschiedenis
HAVO-NG
Natuur en Gezondheid
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV
Profielvakken NG
■ Biologie
■ Scheikunde
HAVO-NT
Natuur en Techniek
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV
Profielvakken NT
■ Wiskunde B
■ Natuurkunde
■ Scheikunde
■ Biologie
Eén vak kiezen uit:
□ Aardrijkskunde
□ Management & Organisatie
□ Frans
□ Duits
Eén vak kiezen uit:
□ Wiskunde-A
□ Wiskunde-B
Eén vak kiezen uit:
□ Biologie
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□ Management & Organisatie
□ Kunst Muziek
□ Bewegen, sport en
maatschappij
Eén vak kiezen uit:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ Duits
□ Kunst Muziek
□ Bewegen, sport en
maatschappij
Eén vak kiezen uit:
□ Economie
□ Aardrijkskunde
□ Duits
□ Kunst Muziek
□ Bewegen, sport en
maatschappij
□ Kunst Beeldende Vormgeving
□ Geschiedenis
□ Management &
Organisatie
□ Geschiedenis
□ Management &
Organisatie
Eén vak kiezen uit:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
Profielkeuze VWO
Kruis de relevante open vakjes in één kolom aan.
VWO-CM
Cultuur en Maatschappij
Gemeenschappelijke
■ Nederlands
vakken
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV of KCV
Gemeenschappelijke
Eén vak kiezen uit:
keuzevakken
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Profielvakken CM:
■ Wiskunde C
■ Geschiedenis
Verplichte Profielvakken
Profielkeuzevakken
Eén verplicht vak in de
vrije ruimte
Voor dit vak geldt
roostergarantie
N.B. In het CM profiel al
KBV of KMU gekozen is
mag hier geen kunstvak
gekozen worden
Eén cultuurvak kiezen uit:
□ KBV
□ Kunst Muziek
□ Frans
□ Duits
□Latijn
□ Grieks
Eén maatschappijvak
kiezen uit:
□ Aardrijkskunde
□ Economie
Eén vak kiezen uit:
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
□ KBV
□ Kunst Muziek
□ Economie
□ Aardrijkskunde
VWO-EM
Economie en Maatschappij
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV of KCV
Eén vak kiezen uit:
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Profielvakken EM:
■ Wiskunde A
■ Economie
■ Geschiedenis
Eén vak kiezen uit:
□ Aardrijkskunde
□ Management & Organisatie
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Eén vak kiezen uit:
□ Aardrijkskunde
□ Management & Organisatie
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
VWO-NG
Natuur en Gezondheid
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV of KCV
Eén vak kiezen uit:
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Profielvakken NG
■ Biologie
■ Scheikunde
Eén vak kiezen uit:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ NLT
Eén vak kiezen uit:
□ Biologie
□ NLT
Eén vak kiezen uit:
□ Aardrijkskunde
□ Management & Organisatie
□ Biologie
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
□ Kunst Muziek
Eén vak kiezen uit:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ NLT
□ Economie
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Eén vak kiezen uit:
□ Biologie
□ NLT
□ Economie
□ Aardrijkskunde
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Eén vak kiezen uit:
□ Wiskunde A
□ Wiskunde B
VWO-NT
Natuur en Techniek
■ Nederlands
■ Engels
■ Maatschappijleer
■ LO
■ CKV of KCV
Eén vak kiezen uit:
□ Frans
□ Duits
□ Latijn
□ Grieks
Profielvakken NT
■ Wiskunde B
■ Natuurkunde
■ Scheikunde
Eén vak kiezen uit:
□ Biologie
□ NLT
□ Management &
Organisatie
□ Biologie
Extra vak in de Vrije
Ruimte zonder
roostergarantie (niet
verplicht).
Je mag hier een vak uit de
rij erboven invullen of één
van de aangegeven
vakken kiezen.
□ ……………………
□ ik kies muziek als module
voor de vrije ruimte, dus niet
als vak
□ ik kies tekenen als module
voor de vrije ruimte, dus niet
als vak
□…………………
□ Kunst Beeldende Vormgeving
□ ik kies muziek als module voor
de vrije ruimte, dus niet als vak
□ ik kies tekenen als module
voor de vrije ruimte, dus niet als
vak
Gymnasiumleerlingen
(extra taal met
roostergarantie)
□ Frans
□ Duits
□ Frans
□ Duits
□ Kunst Muziek
□ Kunst Muziek
□ ……………...……
□ Geschiedenis
□ Management &
Organisatie
□ ik kies muziek als module
voor de vrije ruimte, dus niet
als vak
□ ik kies tekenen als module
voor de vrije ruimte, dus niet
als vak
□ Frans
□ Duits
□ ……………………...
□ Geschiedenis
□ Management & Organisatie
□ ik kies muziek als module voor de vrije
ruimte, dus niet als vak
□ ik kies tekenen als module voor de vrije
ruimte, dus niet als vak
□ Frans
□ Duits
Regels bij de profielkeuze
havo en vwo
 De keuze voor een extra vak in de vrije ruimte wordt alleen toegestaan bij vakcijfer (na laatste toetsweek) minimaal 7 en
cijfergemiddelde minimaal 6,5. Tevens is een positief advies t.a.v. werkhouding vereist. Voor dit extra vak krijgt de leerling geen
roostergarantie. Dit geldt voor alle jaren in de tweede fase.

Leerlingen kunnen bij het profiel CM één kunstvak kiezen: kunst beeldend of kunst muziek

Bij alle profielen kunnen modules kunst muziek of kunst beeldend gekozen worden. Dit zijn de praktische onderdelen van genoemde
vakken.
havo

Een leerling met keuze voor ELOS gaat op uitwisseling in de vierde klas. Een leerling die BSM in zijn vakkenpakket heeft kiest voor een
uitwisseling of de BSM-reis in 4havo

Bij een doorstroomwens naar het vwo dient Duits of Frans (meestal als extra vak in de vrije ruimte met beperkte roostergarantie) in het
vakkenpakket gekozen te zijn. Het gemiddelde van het eindrapport dient een 6,5 te zijn.

Bij de N-profielen is de keuze voor Frans en geschiedenis niet toegestaan.

Bij een CM-profiel kan alleen MenO gekozen worden bij wiskunde A of economie in het pakket.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards