Profielkeuze in Havo 3

advertisement
Profielkeuze in Havo 3
Gonnie Zegers
Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6
[email protected]
De profielen
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur en Gezondheid (N&G)
Natuur en Techniek (N&T)
Opbouw profiel
 Algemene deel
 Nederlands
 Engels
 Maatschappijleer
 CKV
 LO
 Godsdienst
 Verplichte profielvakken
 Keuze profielvakken
 Vrije ruimte
Cultuur en Maatschappij
(C&M)
 Verplichte profielvakken
Moderne vreemde taal (Frans of Duits)
Geschiedenis
 Keuze profielvakken
1 Cultuurvak: Duits, Frans of Kunst
1 Maatschappelijk vak: Economie, Aardrijkskunde,
Maatschappijwetenschappen
 Vrije ruimte
Economie en Maatschappij
(E&M)
 Verplichte profielvakken
Wiskunde (A of B)
Geschiedenis
Economie
 Keuze profielvak
Duits, Frans, M&O, Aardrijkskunde,
Maatschappijwetenschappen
 Vrije ruimte
Natuur en Gezondheid
(N&G)
 Verplichte profielvakken
Wiskunde (A of B)
Biologie
Scheikunde
 Keuze profielvak
Natuurkunde of Aardrijkskunde
 Vrije ruimte
Natuur en Techniek
(N&T)
 Verplichte profielvakken
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
 Keuze profielvak
Biologie of Wiskunde D
 Vrije ruimte
Keuze procedure
 Stap 1: je kiest een profiel (incl. bijbehorende
verplichte profielvakken)
 Stap 2: je kiest (een) keuze profielvak(ken)
 Stap 3: je kiest een vak in de vrije ruimte
 Optioneel stap 4: mogelijkheid tot extra vak
aanwezig, maar in overleg met mentor en decaan
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
N&T
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
N&T
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
N&T
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
N&T
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
E&M
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
C&M
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
N&G
Keuze schema Havo
A
Wiskunde B
Wiskunde A
Geschiedenis
B
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
C
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
D
Scheikunde
Kunst
Duits
E
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde A
Wiskunde D
F
Economie
Management &
organisatie
Duits
Spaans
Rekening houden met…
 Valkuilen:
 Dezelfde keuze maken als jouw vrienden of vriendinnen
 Vakken kiezen omdat je de docent leuk vindt
 Vakken niet kiezen omdat je de docent niet leuk vindt
 Niet nadenken over wat je na school gaat studeren
 De leerlingen maken hun keuze via een
computerprogramma (op school) of magister (thuis)
 Als er te weinig keuzes zijn voor een vak, biedt de
school dat vak niet aan
Tips bij het kiezen
Praat erover met
Docenten
Mentor
Decaan
Denk van tevoren na over:
Ouders, familie
Vrienden
Gebruik
Mentoruur
Opleidingenavond
Ouderavond
Waar liggen mijn interesses
Waar ben ik goed in
Wat wil ik hierna studeren / wat wil ik
later worden
Wat is er allemaal mogelijk
Doorstromen naar het HBO
 Toelating met je diploma en juiste vakken
 Numerus fixusopleidingen (geen loting, wel decentrale
selectie)
 Opleidingen met aanvullende eisen
 Bv kunst en sportopleidingen
 Opleidingen zonder selectie
 Pabo: Aardrijkskunde, Geschiedenis en
Biologie/Natuurkunde aangeraden
LOB Programma
 9 februari opleidingenavond
 14 feb / 15 feb voorlichting keuzevakken havo/vwo
 6 maart voorlopige profielkeuze
 3 april definitieve profielkeuze
Vragen?
Voor de decaan?
Vanavond
Email: [email protected]
Tel: 0299-399299 (doorverbinden)
Op afspraak langskomen
Voor de mentor?
Vanavond
Via mail
Ouderavonden
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards