het vakkenpakket in de tweede fase

advertisement
DE PROFIELKEUZE
VOOR 4 HAVO
26-11-2014
Programma
 Waarom naar de havo?
 Nieuwe vakken en het vakkenpakket
 Voor wie bedoeld?
 Beeld van 4 havo
 Instapcriteria en het intakegesprek
Waarom naar de havo?
1
Waarom naar de havo?
2
NIEUWE VAKKEN
 CKV
 M&O
 NL&T
 WISKUNDE A / B
 BSM
SE
CE
SE
CE
SE
Als je naar havo 4 gaat moet je een vakkenpakket
kiezen.
Vakken zijn geclusterd in profielen
Gemeenschappelijke vakken havo 4
1
2
3
Kies profiel
Kies keuzevak(ken)
Kies één vak uit de vrije ruimte
verplicht
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Godsdienst /
Levensbeschouwing
Lichamelijke
opvoeding
CKV
Cultuur
en
Maatschappij
Economie
en
Maatschappij
Natuur
en
Gezondheid
Natuur
en
Techniek
C&M
sociaal
artistiek/creatief
talig
teamwerker
filmpje CM
10
C&M past bij leerlingen die
gaan voor talen
werken bij de
krant, radio, tv of
film
maatschappelijke
interesse hebben
iets creatiefs
willen gaan doen
niet erg van
getallen houden
Opleidingen
• Journalistiek
• HBO-recht
• Kunstacademie
• Hotelschool
• PABO
• Cultureel-maatschappelijk
werk
• Media
11
Verplicht
Geschiedenis
Te Kiezen
Moderne taal
+
Maatschappelijk
vak
Frans of Duits
of Spaans
Aardrijkskunde
of Economie
+
Cultuur vak
Tek / Ha / Mu
E&M
ondernemend
zakelijk
teamwerker
goede prater
rekenaar
filmpje EM
13
E&M past bij leerlingen die
Opleidingen
werken op kantoor
adviseren over
zaken
gevoel voor cijfers
in voor leiding
geven
verkoper zijn in hart
en nieren
iets met economie
willen
• Accountancy
• Commerciële economie
• Sportmanagement
• Mode en management
• Personeel en arbeid
• Media- en
informatiemanagement
14
Verplicht
Economie
+
Wiskunde A
+
Geschiedenis
Te Kiezen
1 keuze vak
Management en
Organisatie
of
Aardrijkskunde
N&G
sociaal betrokken
nuchter en praktisch
verzorgend
teamwerker
filmpje NG
16
N&G past bij leerlingen die interesse hebben in
Opleidingen
mensen helpen of
verzorgen
medische zaken
graag onderzoeken
geïnteresseerd zijn
in milieu, planten
en dieren
een beetje
technisch zijn
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Verpleegkunde
• Diermanagement
• Land en
•
17
watermanagement
Planologie
Verplicht
Wiskunde
A of B
+
Scheikunde
+
Biologie
Te Kiezen
1 keuze vak
Natuur, Leven
en Techniek
of
Natuurkunde
N&T
logische denker
rekenaar en tekenaar
handvaardig en praktisch
teamwerker
filmpje NT
19
N&T past bij leerlingen die
Opleidingen
houden van
rekenen en
ontwerpen
willen
onderzoeken
advies geven
logisch
kunnen
denken
oog hebben
voor het milieu
• Civiele techniek
• Industrieel producten
•
•
•
•
20
ontwerpen
Informatica
Logistiek en technische
vervoerskunde
Hydrografie
Bouwkunde
Verplicht
Wiskunde B
+
Scheikunde
+
Natuurkunde
Te Kiezen
1 keuze vak
Natuur,
Leven en
Techniek
of
Biologie
2 PROFIELEN VOLGEN
NG- NT PROFIEL:
 BIOLOGIE
 SCHEIKUNDE
 WISKUNDE B
 NATUURKUNDE
Aardrijkskunde
Duits
Frans
Spaans
Economie
Wiskunde A
Bewegen, Sport en
Maatschappij
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Aardrijkskunde
Duits
Frans
Spaans
M&O
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Bewegen, Sport en
Maatschappij
Duits
Frans
Spaans
Economie
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Bewegen, Sport en
Maatschappij
Natuurkunde
Natuur, Leven & Techniek
Duits
Frans
Spaans
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Economie
Bewegen, Sport en
Maatschappij
Natuur, Leven & Techniek
Biologie
Aandachtspunten (1)
 Je moet voor wiskunde B en/of
natuurkunde minimaal een 7,0 staan op
het eindrapport om het vak te mogen
kiezen.
Dus
GEEN
6,9
 Een vak dat uitsluitend in de vrije ruimte
wordt gegeven moet minimaal 15
leerlingen hebben.
Aandachtspunten (2)
 Frans, Duits of Spaans mag alleen gekozen
worden als het vak op de mavo is gevolgd.
 Na de havo naar het vwo? Kies dan in ieder
geval een extra moderne vreemde taal en
wiskunde.
 Je kunt een extra vak kiezen bij een 7 of
hoger gemiddeld
Aandachtspunten (3)
 Niet twee soorten wiskunde in het pakket
 Hv en Te niet beiden kiezen. Mag wel in
combinatie met Muziek
 Tip! Ak is lastig in 4 havo als je het niet op de
mavo hebt gehad.
HET VRIJE DEEL
 1 VRIJ EXAMENVAK
 PROFIELWERKSTUK
 EXTRA VAK..?
KAN JE IN 4 HAVO NOG IETS
VERANDEREN AAN JE
PAKKET?
Waar moet je rekening
mee houden als je
overstapt?
INHOUD
 Toetsen
 Kwartalen
 Houding
 Toetsweken
 Mentorlessen
 Werkweek
 Leerlingen
 BSU
 Verslagen,
werkstukken etc.
 Meer zelfstandigheid
 Plannen!!
MAVO - HAVO
 Moeilijker vraagstelling bij toetsen
 Grotere toetsen
 Grotere diversiteit leerlingen in de klas
 Wiskunde B sluit slecht aan
 MAVO-Modus
 Mentorles-LOB
 HBO-oriëntatie
 MBO-oriëntatie
MAVO-HAVO
 Werkweek
 BSU
 Verslagen, werkstukken etc.
 Meer zelfstandigheid
 Plannen!!
SAV
CC
Instapcriteria 1
 Plan B ….MBO
 vmbo(t) diploma met tenminste 7
examenvakken
(excl. ma.leer)
 Alle vakken 6,0 of hoger op het diploma

 Gemiddelde van de 7 examenvakken
moet een 6,8 zijn (incl. ma.leer)
Instapcriteria 2
 Het vmbo-vakkenpakket moet
aansluiten bij het gekozen profiel
 Je mag maar 1 keer zijn blijven zitten
op het vmbo
 Advies docenten
 Opgeven voor 1 maart 2015
Schakelprogramma …..
Intake gesprek
 Motivatie
 Cijfers
 Profielkeuze
 Toekomst
 Ouders zijn (ook) welkom!!
Website decanaat Comenius
 http://comeniushilversumvmbo.dedecaan.net/
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards