Ouderavond 5H/6V 0506

advertisement
Kiezen voor
de toekomst!
2e fase HAVO
januari 2015
1
Profielen
 Cultuur & Maatschappij
 Economie & Maatschappij
 Natuur & Gezondheid
 Natuur & Techniek
januari 2015
2
Opbouw van
een profiel
 gemeenschappelijk deel
 profieldeel
-verplichte profielvakken
-profielkeuzevakken
 vrij deel
-keuze-examenvak
januari 2015
3
Gemeenschappelijk
deel
 Nederlands
 Engels
 maatschappijleer
 CKV: culturele kunstzinnige vorming
 lichamelijke opvoeding
 levensbeschouwing
 LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding
 mentorcontact
januari 2015
4
C&M
 Frans of Duits
 Geschiedenis
1 x KEUZE UIT:
• aardrijkskunde
• maatschappijwetenschappen (MAW)
1 x KEUZE UIT:
• muziek* of tekenen*
• Frans of Duits
januari 2015
5
E&M
 wiskunde A of B*
 economie
 geschiedenis
1 x KEUZE UIT:
• Frans of Duits
• aardrijkskunde
• management & organisatie (M&O)
• maatschappijwetenschappen
januari 2015
6
N&G
 wiskunde A of B
 biologie
 scheikunde
1 x KEUZE UIT:
• natuurkunde*
• aardrijkskunde
januari 2015
7
N&T
 wiskunde B
 scheikunde
 natuurkunde
1 x KEUZE UIT:
• informatica
• biologie
januari 2015
8
Keuze examenvak
Keuze:
 één profielvak uit ander profiel
(indien roostertechnisch mogelijk)
of
 één profielkeuzevak
(indien roostertechnisch mogelijk)
januari 2015
9
Geheel “vrij” deel
Verplicht:
 levensbeschouwing
 loopbaanoriëntatie
 profielwerkstuk
 mentorcontacten
januari 2015
10
Beperkingen in
de keuze: C&M
 muziek en tekenen kunnen niet samen
gekozen worden
 economie, biologie, M&O, informatica,
natuurkunde, scheikunde en wiskunde B
kunnen niet gekozen worden
januari 2015
11
Beperkingen in
de keuze: E&M
 wiskunde B wordt bij E&M alleen
aangeboden wanneer minimaal 10
leerlingen het vak kiezen
 natuurkunde en scheikunde kunnen niet
gekozen worden
januari 2015
12
Beperkingen in
de keuze: N&G
 M&O kan gekozen worden wanneer
minimaal 10 leerlingen het kiezen
 bij N&G kan natuurkunde alleen met
wiskunde B erbij gekozen worden
 geschiedenis en MAW kunnen niet
gekozen worden
januari 2015
13
Beperkingen in
de keuze: N&T
 M&O kan gekozen worden wanneer
minimaal 10 leerlingen het kiezen
 geschiedenis en MAW kunnen niet
gekozen worden
januari 2015
14
Eisen…
… met betrekking tot de keuze van de
vakken in 4 HAVO en enkele nadere
profieleisen.
 vakken in 4 HAVO waarbij een VMBO-TL
examen vereist is zijn: Nederlands,
Engels, Duits, Frans, wiskunde,
natuurkunde, scheikunde
 vakken in 4 HAVO (zgn. startvakken)
waarvoor geen VMBO-TL examen vereist
is zijn: biologie, MAW, M&O, economie,
aardrijkskunde, geschiedenis, muziek,
tekenen en informatica
Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis wordt
een VMBO-TL examen wel sterk geadviseerd.
januari 2015
15
Eisen…
… met betrekking tot de keuze van de
vakken in 4 HAVO en enkele nadere
profieleisen.
 Bij N&T is een VMBO-TL examen voor de
vakken wiskunde, scheikunde en
natuurkunde noodzakelijk.
Extra voorwaarde is dat je voor deze drie
vakken géén onvoldoende mag hebben en
gemiddeld minimaal een 7 moet staan.
Idem voor N&G met deze drie vakken.
januari 2015
16
Wanneer kies je voor
Cultuur & Maatschappij?
Als je interesse hebt in:
 mensen
 talen
 krant, radio en tv
 creatieve activiteiten
januari 2015
17
Typische opleidingen
voor
Cultuur & Maatschappij
 sociaal pedagogische hulpverlening
 HBO-Recht
 journalistiek
 beeldende kunst en vormgeving
 toerisme
 communicatie
 creatieve therapie
 PABO
januari 2015
18
Wanneer kies je voor
Economie & Maatschappij?
Als je interesse hebt in:
 leidinggeven en organiseren
 onderhandelen
 opstellen van begrotingen
 handel en reclame
januari 2015
19
Typische opleidingen
voor
Economie & Maatschappij
 commerciële economie
 IBMS
 hogere hotelschool
 toerisme en recreatie
 accountancy
 facility management
 vrijetijdsmanagement
januari 2015
20
Wanneer kies je voor
Natuur & Gezondheid?
Als je interesse hebt in:
 medische zaken
 stoffenonderzoek
 milieu
 landbouw
januari 2015
21
Typische opleidingen
voor
Natuur & Gezondheid
 HBO-V
 fysiotherapie
 milieukunde
 ergotherapie
 verloskunde
 toegepaste biologie
januari 2015
22
Wanneer kies je voor
Natuur & Techniek?
Als je interesse hebt in:
 ontwerpen en bouwen
 rekenen
 advisering
 stoffenonderzoek
januari 2015
23
Typische opleidingen
voor
Natuur & Techniek
 bouwkunde
 gezondheidstechnologie
 werktuigbouwkunde
 chemie
 industrieel product ontwikkelen
 elektrotechniek
 technische informatica
januari 2015
24
Wat houdt een
overstap in?
 grotere school
 examen vanaf klas 4
 moeilijkere stof
 meer huiswerk – minder toetsen
 studietijd
 verdieping
 meer zelfstandigheid
januari 2015
25
Slaag/zakregeling
 voor Nederlands, Engels en wiskunde
mag maximaal één 5 op de eindlijst
staan
 voor het CE moet gemiddeld 5,5 of
meer gehaald worden
 de rekentoets 3F moet “voldoende”
worden gemaakt
januari 2015
26
Keuze 4 HAVO
2014-2015
C&M
8 jongens
19 meisjes
13 %
E&M
62 jongens
30 meisjes
44 %
N&G
31 jongens
18 meisjes
23 %
N&T
35 jongens
7 meisjes
20 %
januari 2015
27
Download