2002

advertisement
Informatie voor
Leerlingen/ouders van
klas 3
HR GJS Feijt
Decaan VMBO
023 5258491
[email protected]
Informatie voor ouders van klas 3
1
Keuzetraject in klas 3 VMBO
september/oktober
• serie keuzelessen samen met de mentor mbv het blad OPTIE
November/december
• uitdelen brochure vervolgopleidingen en open dagen kalender
• MBO beroepenmarkt (woensdag 14/12), in het Nova gebouw
• opstarten stageproject
januari / februari
• uitleg decaan over de vervolgmogelijkheden
• stageweek (week 4: 23/1 t/m 27/1)
• stageverslag inleveren (week 6: 6/2 t/m 10/2)
Informatie voor ouders van klas 3
2
Keuzetraject in klas 3 VMBO
februari/maart
•
informatieavond voor ouders en leerlingen (maandag
20 feb.)
•
maken beroepenwerkstuk
•
uitdelen van een overzicht met daarop de adviezen van
de vakdocenten van de keuze vakken
april/mei
•
becijfering beroepenwerkstuk
Informatie voor ouders van klas 3
3
Keuzetraject in klas 3VMBO
april / mei
•
individuele gesprekken op aanvraag, met de decaan
•
pakket / sectorkeuze
•
definitieve pakketkeuze
juni
Informatie voor ouders van klas 3
4
Sector indeling
4 VMBO-theoretische leerweg
• TECHNIEK
wiskunde en natuurkunde
• ECONOMIE
economie en wiskunde of Frans of Duits
• ZORG & WELZIJN
biologie
en wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis
• LANDBOUW
wiskunde en natuurkunde of biologie
Informatie voor ouders van klas 3
5
Examenjaar beoordeling
A) verplichte vakken:
Nederlands én Engels
B) 2 sector verplichte vakken:
TECHNIEK
wiskunde én natuurkunde
ECONOMIE
economie én wiskunde of Frans of Duits
ZORG & WELZIJN
biologie én wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis
LANDBOUW
wiskunde én natuurkunde of biologie
C) 2 (of 3) vakken naar keuze
D) Lichamelijke opvoeding
E) CKV + Maatschappijleer + Handelingsdelen + praktische opdracht uit klas 3
Informatie voor ouders van klas 3
6
Vragen?
Informatie voor ouders van klas 3
7
Download
Random flashcards
Create flashcards