Natuurkunde

advertisement
Natuurkunde
Natuurkunde is, samen met wiskunde-B en scheikunde, verplicht in het profiel ‘Natuur en Techniek’.
Verder kan natuurkunde gekozen worden als profielkeuzevak in het profiel ‘Natuur en Gezondheid’
en als keuzevak bij de andere profielen.
Voor veel vervolgopleidingen is natuurkunde verplicht en in veel beroepen zal je iets van
natuurkunde tegenkomen, van arts tot zeiler, van muzikant tot laborant en van radiomaker tot
radioloog.
Als je goed kijkt, zie je overal om je heen natuurkunde. In de les leer je dan ook om die natuurkunde
in zoveel mogelijk situaties uit het dagelijks leven te herkennen en te begrijpen.
De te behandelen onderwerpen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
Mechanica en daarmee alles wat met krachten en beweging te maken heeft
Elektriciteit en magnetisme: elektrische en elektronische apparaten en automatische systemen
Warmteleer: energiegebruik, isolatie en besparing
Golven en straling: van watergolven via geluid en licht naar radio en röntgen straling
Kernfysica: over radioactiviteit, kernreacties en kernenergie en de voor- en nadelen daarvan
Relativiteitstheorie: je hoeft geen Einstein te zijn om iets van deze bijzondere theorie te begrijpen
Kwantummechanica: deze theorie zet alle bovenstaande theorieën op zijn kop.
In klas 4, 5 en 6 komen dus veel onderwerpen aan de orde, die ook al in de onderbouw zijn
behandeld. Toch is er een belangrijk verschil. In de 2e en 3e klas is het tempo zo gekozen dat “alle”
leerlingen goed in staat zijn de leerstof te begrijpen. Vanaf de 4e klas wordt het programma én het
tempo feitelijk voorgeschreven door het examen. Er is in de les minder gelegenheid voor het
nogmaals uitleggen van niet begrepen lesstof. Het vak wordt soms moeilijk gevonden omdat het
abstracter (wiskundiger) is dan in de onderbouw. Er wordt veel met formules gerekend, maar je hebt
geen wiskundeknobbel nodig, wel doorzettingsvermogen en een goede werkhouding.
In de natuurkunde wordt veel aandacht besteed aan het verband tussen verschillende grootheden.
Met modellen en formules kun je uitrekenen hoe de ene grootheid varieert afhankelijk van een
andere. Het begrijpen van verbanden tussen grootheden is een belangrijke vaardigheid die ook in
andere vakgebieden veel gebruikt wordt: scheikunde, biologie, economie, geografie en ook veel bij
de sociale wetenschappen.
Natuurkunde wordt op het Barlæus door veel leerlingen gekozen en heel enthousiast gevolgd.
Download