klik hier

advertisement
Wat heeft het VWO (leerjaar 5 en 6) je te bieden?










Je begint je vwo 5 jaar met een introductie om je nieuwe klasgenoten te leren kennen. De
afgelopen jaren was dat een soort expeditie Robinson bij Binnenpret.
De week voor de herfstvakantie ga je op profielreis naar Berlijn of Barcelona:
o Leerlingen werken een uitgebreid project uit met de stad Barcelona als onderwerp.
De voorbereidingen van de opdrachten starten in de CKV lessen en worden tijdens de
reis door de leerlingen uitgevoerd. De reis is gebaseerd op een diepgaand onderzoek en
ontdekking van deze stad in de ruimste zin van het woord. Voor de leerlingen wordt het
een reis vol indrukken over kunst, cultuur, natuur en wetenschap.
o Als je geschiedenis in je profiel hebt, ga je naar Berlijn. De leerlingen krijgen een
rondleiding op de fiets en bezoeken verschillende musea om de ontwikkeling van de stad
leren kennen. Natuurlijk is daarbij aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook
kijken we naar Berlijn na de oorlog. De leerlingen verblijven in gastgezinnen om zo ook
de Duitse cultuur van dichtbij mee te maken. Al met al is de Berlijnreis een
indrukwekkende reis waardoor de geschiedenis van Berlijn echt begint te leven.
In vwo 5 en 6 krijg je gedegen begeleiding bij de studiekeuze. We beginnen in VWO 5 met een
workshop over kiezen die georganiseerd wordt door de RUG. Leerlingen bezoeken de
beroepenvoorlichting op het Augustinuscollege (georganiseerd door de decanenkring Groningen,
waar het MC deel van uitmaakt). In de mentorlessen wordt er tijd en aandacht besteed aan
Qompas. Thuis werk je hier verder aan en ook ouders kunnen meekijken en –helpen. Je bezoekt
open dagen en meeloopdagen. Je gaat in gesprek met oud-leerlingen van het Maartenscollege
die al een jaartje aan het studeren zijn.
Verschillende vakken doen mee aan een olympiade: bijvoorbeeld de aardrijkskunde-olympiade
en wiskunde-olympiade.
Tot en met de zesde klas vinden we bewegingsonderwijs belangrijk. In vwo 6 ga je daarvoor ‘de
school uit’. Je volgt verschillende modules om kennis te maken met nieuwe sporten.
Bij Nederlands volgt er in vwo 5 een debatdag in samenwerking met maatschappijleer. In de
zesde houden we een speech-wedstrijd.
Natuurkunde doet natuurlijk practica, maar dit keer ook een heel speciaal practicum namelijk
een stralingspracticum in samenwerking met de universiteit Utrecht. Ook is het mogelijk om met
een groepje leerlingen in het voorjaar in de zesde klas op bezoek te gaan bij een internationaal
top-wetenschappelijk instituut, bijvoorbeeld CERN (Genève)
Eind vwo 5 begin je met de opzet van een eigen onderzoek voor je Profielwerkstuk. Dit is een
onderzoeksopdracht waarbij je zelfstandig (maar wel in duo’s) zelf een onderwerp kiest om
onderzoek naar te doen. Hierbij krijg je enige begeleiding van een vakdocent maar je moet het
zelf doen. Verscheidende steunpunten van de universiteiten zijn hierbij betrokken. Deze
opdracht is zo’n 80 uur werk.
De afgelopen jaren heeft het Maartens al verscheidene prijzen in de wacht gesleept: de Jan
Kommandeursprijs en de Carmelaward bijvoorbeeld. Leerlingen zijn in het verleden bij de
International Conference for Young Scientist om hun werk te presenteren.
Het vwo biedt je een ruime keuze in vakken die op de IB niet worden gegeven: Management en
organisatie; Natuur, leven en technologie, Kunst muziek, Duitse taal en literatuur.
Naast de reguliere vakken van het vwo kan je ook “Fast lane English” doen. Hieraan zijn wel extra
kosten verbonden. Een docent van de IB verzorgt deze lessen (English language and literature)
en uiteindelijk krijg je hiervoor een certificaat naast je vwo-diploma. Dit soort extra-curriculaire
activiteiten vallen altijd goed in de smaak bij universiteiten.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards