Uploaded by TheKraakman

4 vwo wis b deel 1

advertisement
Materiaal voor de toelatingstoets
VWO wiskunde B
hfd 1, 2.1 tm 2.5 en 4.
Dit boekje bevat een indeling
en een studiewijzer.
De uitwerkingen staan in een aparte
reader, gebruik ze verstandig.
Zwolle 2018
F. Valk en B.Posma
Te maken opgaven voor de toelatingstoets VWO wiskunde B
Hoofdstuk
1
Te maken opgaven
H1.1: 6 7ab 9 14 17 18
H1.2: 22 27efgh 34ac 36
H1.3: 41ac 43 46 47 49
H1.5: 69c 74
H1.4: 51 54 58 59 61ab 62
2
H2.1: 2 8 10(bij b alleen 2 ptn ber) 15 20 21
H2.3: 41 43 44 46 51
H2.4: 56c 60 62 66 68 72
4
H4.1: 2
5
6
9
11 13
H4.1: 15 17 19 22 23
H4.2: 26 29 32 36 37 38
H4.3: 42 47 48 50 52
H4.3: 53 56 59 60 64
H4.4: 68 70 exact 71 72 73 74
Succes met de toets!
Download