Wiskunde voor Engineering

advertisement
Wiskunde voor Engineering
HU / Boswell Bèta
15 augustus
Vandaag
• leren van de tussentoets
• H5.1-3: formule, tabel, grafiek
• H6.1: eerstegraadsvergelijkingen
Leren van de tussentoets
• aantal fouten bovenaan blaadje (43 opgaven)
• grote en kleine fouten
– bijv: vereenvoudigen, rekenfoutje
– of: verkeerde regel gebruikt, ‘illegale’ stap
• nu: verbeteren en foutenanalyse
Foutenanalyse
• verbeter je fouten
• en schrijf op wat er mis ging:
– slordigheid
– rekenfout
– niet vereenvoudigd
– ik wist de juiste regel niet meer (welke?)
– ik gebruikte de verkeerde regel
–…
Hoofdstuk 5: formules
• formule: verband tussen twee of meer ‘zaken’
– bijv: F=ma ; V=IR ; y = x3 + x2
• invullen: vervang symbool overal door getal
– m=10kg, a=4ms-2 : F = 104 N = 40N
– x=2 : y = 23 + 22 = 8 + 4 = 12
– x=-3 : y = (-3)3 + (-3)2 = -27 + 9 = -18
>> Opgaven 3a-d, 5, 6
>> Pauze
Formule, tabel, grafiek
• formule: y = x2
• getallen invullen: tabel
• alle punten (x,y) waarvoor
formule waar is: grafiek
>> Opgaven 7 en 8 met app:
desmos graphing calculator
x
-3
-2
-1
0
1
2
3
y
9
4
1
0
1
4
9
Schuiven met grafieken
• Wat is verschil tussen…
– y = x2
– y = x2 + 5
– y = x2 – 5 ?
>> Opgave 12a-d
(controleer met app)
• Wat is verschil tussen…
– y = x2
– y = (x+5)2
– y = (x-5)2 ?
Hoofdstuk 6.1
• Eerstegraadsvergelijking: 4x + 13 = 2
• Alleen x1  eerstegraads
• Oplossen: voor welke x is dit waar?
– balans-methode
– bordjes-methode
>> Opgaven 1abc, 2def, 3def, 4abc, 5abc, 6a-d
Morgen verder!
Huiswerk:
• Lees H5.1-3 en 6.1
• Maak de opgaven (af)
– H5: 3a-d, 5, 6, 7, 8, 12a-d
– H6: 1abc, 2def, 3def, 4abc, 5abc, 6a-d
• Noteer vragen om morgen te stellen
Morgen: Vergelijking van een lijn, en
tweedegraadsvergelijkingen
Download