Over Betuwe College De grafiek van een lineaire functie

advertisement
Over Betuwe College
De grafiek van een lineaire functie
Tekenen van een grafiek bij een lineaire formule:
De grafiek bij een lineaire formule is altijd een rechte lijn. Hierbij is het volgende belangrijk te weten:
Een lineaire functie f heeft als algemene vorm
De
-a
-a
-a
grafiek van een lineaire formule is een rechte lijn.
< 0, De grafiek daalt (gaat naar beneden).
> 0, De grafiek stijgt.
= 0, Horizontale lijn
Het maken van een grafiek bij een lineaire formule kan op verschillende manieren.
1) Met een tabel als hulpmiddel.
2) Direct de getallen aflezen die je nodig hebt.
Voorbeeld 1: Met een tabel:
Gegeven is de functie:
We maken een tabel met x = 0 t/m 6.
Nadat we de tabel hebben gemaakt kunnen we deze gaan invullen. We moeten bij iedere x
een getal krijgen. Dit doen we door steeds een waarde van x in de formule in te vullen.
Gegeven is de functie:
Neem als eerste:
Vervolgens gaan we de tabel verder invullen. De andere getallen reken je op dezelfde
manier uit als hierboven.
Invullen in de tabel levert op:
Wanneer we de tabel afhebben kunnen we alle punten in een assenstelsel tekenen. We
weten dat het een rechte lijn moet zijn. Omdat het getal voor de x positief is, weten we dat
de grafiek stijgt.
Grafiek bij:
Over Betuwe College
Voorbeeld 2:
De grafiek van een lineaire functie
Direct getallen aflezen die je nodig hebt.:
Gegeven is de functie:
Wanneer we naar de formule kijken zie we meteen wat a en b is.
a = 2 en b = -1.
We weten:
Ga je 1 naar rechts, dan ga je a omhoog
Het snijpunt met de y-as is het punt (0,b).
Wanneer we een combinatie maken van deze gegevens, kunnen we de grafiek tekenen.
Namelijk:
b = -1; Dus de grafiek snijdt de y-as bij -1.
a = 2; dus iedere stap dat ik naar rechts ga, ga ik er twee omhoog.
Grafiek bij:
Download