Nieuw Archief voor Wiskunde

advertisement
Nieuw Archief voor Wiskunde
Boekbespreking
J. Esmonde and R.M. Murty
Problems in algebraic number theory
(Graduate Texts in Mathematics; 190)
New York: Springer-Verlag, 1999
314 p., prijs DM 98,ISBN 0-387-98617-0
Review by R. Schoof
aan bod komen zijn: ringen van gehelen, Euclidische ringen, eindigheid van de klassengroep, Dirichlet’s eenhedenstelling, quadratische en cubische reciprociteit, zeta- en Lfuncties en tenslotte Dirichlet’s stelling over priemgetallen
in rekenkundige rijen.
Het boek lijkt erg geschikt voor zelfstudie.
Dit boek is een verzameling van 500 opgaven over algebraı̈sche getaltheorie. De opgaven worden samen met
een korte maar volledige behandeling van de theorie in
de eerste helft van het boek geformuleerd. In de tweede
helft vindt men de uitwerkingen. De onderwerpen die
1
Download