Word - Examenbladmbo.nl

advertisement
Voorbeeldexamen CE MBO 2015-2016
Rekenen 2A
toetsdeel 1
Examenduur: 90 minuten + toegestane verlenging
Aantal opgaven: 45
Dit examen bestaat uit 4 bestanden:
1. toetsdeel 1 (15 opgaven waarbij je GEEN rekenmachine mag gebruiken)
2. antwoordblad bij toetsdeel 1
3. toetsdeel 2 (30 opgaven waarbij je WEL een rekenmachine mag gebruiken)
4. antwoordblad bij toetsdeel 2
Instructie voor toetsdeel 1
- Bij de opgaven in dit deel van het examen mag je GEEN rekenmachine gebruiken.
- Je mag WEL kladpapier of een apart Word-document gebruiken.
- Je mag een woordenboek gebruiken.
- Bij meerkeuzeopgaven moet je het juiste antwoord laten staan.
- Een antwoord kan ook een negatief getal zijn. Je plaatst dan een min-teken ( - )
voor het getal dat je invult in het invulvak, bijvoorbeeld -3,5.
- Als bij een opgave niet staat vermeld in hoeveel decimalen je het antwoord moet
geven, moet je zelf een passende afronding kiezen.
- Let op dat je alle opgaven maakt. Een opgave die niet beantwoord is, wordt fout
gerekend.
- Na het beantwoorden van deze opgaven lever je het antwoordblad in of laat het
printen.
Vraag 1
22 + 35 + 18 =
Vraag 2
436 - 29 =
Vraag 3
96 : 3 =
Vraag 4
35 * 11 =
Vraag 5
Rond 15,83 af op een geheel getal.
Vraag 6
40% van 170 is
Vraag 7
2/3 van 21 is
Vraag 8
Schrijf 2,4 miljoen in cijfers.
Vraag 9 meerkeuze
Welk getal is het kleinst?
A 0,1
B 0,09
C 0,11
D 0,2
Vraag 10
Schrijf 5/100 als kommagetal.
Vraag 11
4,3 + 4,9 =
Vraag 12
21,5 : 5 =
Vraag 13
11 - 13 =
Vraag 14
Een figuur is in vijf gelijke delen verdeeld.
Drie delen zijn grijs gekleurd.
Hoeveel procent van de figuur is grijs gekleurd?
Vraag 15
30 * 160 =
Dit is het einde van toetsdeel 1.
Lever het antwoordblad in of laat het printen.
Daarna mag je toetsdeel 2 openen.
Download