Het ontstaan van het getal 1

advertisement
Het ontstaan van het getal 1
Vragen om stukje film te bestuderen
-
Welk groot getal wordt voor het eerst in de film genoemd? Schrijf dat getal eens
uit.
Wanneer is het voor de 1e keer zeker dat er sprake is van het getal 1?
Hoe wist men zeker dat de inkepingen op het botje zo bijzonder waren?
Wat heeft de Sumerische beschaving ale nieuw element toegevoegd in de
geschiedenis van het getal 1?
Welke wiskundige bewerking is nu naast optellen ook mogelijk?
Wat is de reden waarom de Sumeriers het rekenen wel nodig hadden en andere
beschavingen, zoals de Walpiri, niet?
Verder wiskundige opdrachten moeten zelf vooral maar bedacht worden


Wat is er zo bijzonder aan de 60-tallen op het botje? Waar vind je dat in de school
en huishoudwiskunde terug?
o Opdracht richting zestigtallig stelsel
Welke functie heeft het getal 1 in onze wiskunde?
Download