Rekenspel Vijftigen

advertisement
Rekenspel Vijftigen
Doel: automatiseren van de sommen tot 50 (of tot 100, net wat je afspreekt).
nodig: 1 spel kaarten, haal alle plaatjes eruit.
voor iedere speler een blaadje en een potlood.
Spelregels versie 1:
leg de stapel kaarten op kop. De eerste speler draait de eerste kaart om en schrijft het getal op
zijn blaadje. Dat gaat door tot iedereen 1 keer geweest is.
De eerste speler draait weer een kaart om en telt het aantal op bij zijn eerste getal en schrijft
het nieuwe getal onder het eerste getal. (als het lukt uit jet hoofd, anders de som op papier
uitrekenen)Streep het eerste getal door. Dan is de volgende aan de beurt.
Zo gaat het spel steeds verder. Wie het eerst bij de 50 is heeft gewonnen.
Versie 2:
Als versie 1, maar als je nu bij (of over) de 50 bent, trek je het getal van de kaart die je
omdraait van je laatste getal af. Wie is er nu weer het eerst bij de nul?
Download