Hoe los ik gelijkheden op

advertisement
Vergelijkingen
1. Hoe los ik vergelijkingen op ?
Vb 7x + 10 = 24
De bedoeling is om te bepalen wat x ( = 1x) is.
Begin: Zowel links als rechts 10 aftrekken:
7x + 10 - 10 = 24 - 10
Daarna uitwerken:
7x = 14
We hebben nog altijd geen x ( = 1x) dus moeten we verder doen. Hoe kan ik nu van 7x naar
1x gaan ?
Inderdaad: delen door 7, maar wat ik links doe moet ik ook rechts doen dus ook 14 delen door
7
7x : 7 = 14 : 7
Uitwerken:
1x = 2
2. Wanneer krijg je een nieuwe gelijkheid
Je krijgt een nieuwe gelijkheid als je:
1.
2.
3.
4.
bij beide leden hetzelfde getal optelt;
van beide leden hetzelfde getal aftrekt;
beide leden met hetzelfde getal (  0) vermenigvuldigt;
beide leden door hetzelfde getal (  0) deelt.
3. Werkschema voor het oplossen van vergelijkingen
1.
2.
3.
4.
5.
Staan er haakjes ? Werk ze weg !
Staan er breuken ? Vermenigvuldig beide leden met het k.g.v. van de noemers.
Alle termen met x in één lid zetten, de termen zonder x in het andere lid
Beide leden zo eenvoudig mogelijk schrijven
x berekenen.
Download