Informatie TTO Heerenlanden College

advertisement
Informatie TTO
Heerenlanden College
Cross your borders
Historie TTO op HLC
• 2008 Pilot groep
• 2009 1e volwaardige TTO groep. Nu in 6vwo
• 2014 Junior TTO school
• Voorjaar 2017 Visitatie voor senior TTO school
Fundamenten van TTO
• Engels
• Internationalisering (Europese en Internationale oriëntatie)
• CLIL (Content and language integrated learning)
• Doeltaal is voertaal bij Frans en Duits.
Engels
•
•
•
•
50% van de vakken in het Engels in de onderbouw.
Doorlopende leerlijn binnen het vak Engels
Onderbouw sluit af met Anglia examen in leerjaar 3
Bovenbouw: International Baccalaureate (IB) programma.
• Projecten binnen Engels: Junior Speakng Contest; European Youth Parliament
• Vakoverstijgende Projecten
• Little Victorians, Lyrical Language (Australië); Jembe (Afrika); World War 1 Poetry
Europese en Internationale Oriëntatie (EIO)
• Internationalisering is geen vak, het is een manier van denken en
doen. Het is een gedragsontwikkeling.
• Doorlopende leerlijn EIO gebaseerd op internationale kennis en
vaardigheden
• Onderbouw: EIO projecten per vak.
• Bovenbouw: CKV en Global Perspectives
Excursies; Uitwisselingen; Internationale stage; Internationale Projecten
Excursies; Uitwisselingen etc.
• Klas 1: Excursie Cambridge
• Klas 2: Excursie Liverpool
• Klas 3: Uitwisseling Blois
• Klas 4: Uitwisseling Goslar
• Klas 5: Internationale Stage
• Erasmus + project
• Internationale Samenwerkingsprojecten.
Content and Language integrated Learning
• Vakdocent ondersteunt ontwikkeling Engelse taal
• Leerling neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor eigen
leerproces door activerende werkvormen
• Aandacht voor feedback en reflectie
• Deze manier van werken komt ook terug bij Frans en Duits waar
doeltaal voertaal is.
FAQ’s
• Wat moet mijn kind kunnen om TTO te kunnen doen?
• Wat kost het en wat krijg ik voor dat geld?
• Hoe gaat de overgang van basisschool naar TTO brugklas?
• Worden mijn kind en ik gelukkig van TTO?
Wat moet je kunnen om TTO te doen?
• Eenduidig VWO advies basisschool. (Cito 545)
• Interesse hebben in taal
• Geïnteresseerd in het vergroten van je kennis in de breedste zin van
het woord.
• Openstaan voor eigen ontwikkeling.
Wat kost het?
• € 450 euro per jaar (klas 1 t/m 6)
Wat krijg ik voor dat geld?
• Activiteiten schooljaar 2015/16
• 1 Little Victorians, Lyrical Language, Reis, talenturen
• 2. Little Victorians, lyrical language, Reis, talenturen
• 3. Lyrical Language, Uitwisseling, Anglia, Christmas Carol
• 4. Christmas Carol, Uitwisseling
• 5. EYP, WW1 Poetry, Christmas Carol
• 6. IB examen, Christmas Carol
• Overheadkosten verdeeld over alle leerjaren.
Hoe gaat de overgang basisschool naar TTO
• Leren Leren
• Wennen aan een proces van vallen en opstaan.
• Wennen aan het Engels
• Wennen aan het eigenaar worden van je leerproces.
• Genieten van verschillende soorten kennis en activiteiten.
• Iedere jaar zijn er mijlpalen zoals excursies en projecten.
• Vooral taalontwikkeling gaat snel.
• Je zult versteld staan van je eigen ontwikkeling.
Word ik gelukkig van TTO?
• Persoonlijkheidsontwikkeling.
• Oprekken Comfortzone
• Afwisseling tussen Tegen op zien en mateloze Trots.
Download