LESBRIEF Groep : 5 Vak : spelling Periode : september

advertisement
LESBRIEF
In deze lesbrief informeren we u over:
Groep : 5
- wat gaan we de komende drie maanden doen
Vak
- wat u thuis kunt doen en vooral hoe u dat mag doen
: spelling
Periode : september-november
Wat:
Spellingwoorden met de categorieën:
Thema 1: (dit thema hebben we inmiddels bijna afgerond)
f woorden als fluit: bijv. fabriek, flits, folder
v woorden als vis: bijv. vandaag, vierkant, voetbal
aar woorden als jaar: bijv. aarde, kostbaar, elkaar
eer woorden als heer: bijv. zweer, eerder, afkeer
oor woorden als oor: bijv. oorzaak, oordeel, voorstel
uur woorden als uur: bijv. zuur, natuur, buurman
aai woorden als kraai: bijv. zwaai, draai, fraai
ooi woorden als kooi: bijv. prooi, hooiberg, toernooi
oei woorden als boei: bijv. sproei, roeiboot, moeilijk
Thema 2:
s woorden als som: bijv. simpel, spits, suiker
z woorden als zon: bijv. zilver, zonder, zuiver
sch woorden als school: bijv. boodschap, schande, schilder
ng woorden als tong: bijv. aanvang, botsing, hengel
Thema 3:
ng woorden als tong : aansluiting, wandeling, oplossing
nk woorden als bank: blanke, ondanks, sprinkhaan
ch woorden als pech: kachel, glimlach, zichzelf
cht woorden als lucht : achterna, gedachte, inzicht
e woorden als de: stiekem, teveel, gisteren
Hoe op school
Hoe thuis
Eerst bepalen we wat de moeilijkheid is die in
Wanneer uw kind moeite heeft met spelling
woord voorkomt. Met behulp van de categorie
kunt u hier thuis aandacht aan geven.
kaart bespreken we het spellingprobleem.
U kunt uw kind vragen woorden op te
Zie voorbeelden.
schrijven die passen bij de boven genoemde
categorieën.
Heeft u vragen hierover dan bent u altijd
van harte welkom op school.
Bij de spelling van woorden gebruiken we de volgende (categorie)kaarten:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards