Informatieavond - De Tandem Nederasselt

advertisement
Informatieavond
Groep 7/8
Het weekschema
•
•
•
•
•
•
•
Per dag staat beschreven wat leerlingen moeten doen.
De leerkracht schrijft de instructiemomenten op het bord.
Groepsdoorbrekend (kansrijk verbinden)
Spelling, Jeelo, Begrijpend lezen, Technisch lezen, Rekenen, Creatieve vakken
Weektaak
Huiswerk: Spelling, Nieuwsbegrip, Jeelo…….
Agenda
Directie instructiemodel
•
•
•
•
•
•
•
Fase 1. Terugblik/oriëntatie/doel van de les benoemen
Fase 2. Instructie
Fase 3. Verlengde instructie/Begeleide inoefening
Fase 4. Zelfstandige verwerking
Fase 5. Periodieke terugblik
Fase 6. Evaluatie
Leerdoel en nakijken
Groepsplannen
•
•
•
•
•
Rekenen/Technisch lezen/Begrijpend lezen/Spelling
De leerkracht houdt rekening met de onderwijsbehoeften van leerlingen
Van groepsoverzicht naar groepsplan
3 arrangementen: verdiept/basis/intensief
Nieuwe opzet in ontwikkeling
Vakken
Technisch lezen
Rekenen
Engels
Spelling(Stappenplan)
Werkwoordspelling
Taal
Begrijpend lezen; Nieuwsbegrip
Gym
Jeelo
Tekenen/handvaardigheid
Muziek/drama
Schrijven;Vanaf groep 7 eigen handschrift ontwikkelen
Jeelo; je eigen elektronische leeromgeving
3 pijlers



Samen leven; contact met maatschappelijke organisaties
Samen werken
Zelf leren
Voortgezet onderwijs
• Schoolkeuzegids: website online medio november
• Drempelonderzoek groep 8: oktober
• Informatieavond Merletcollege Grave: 23 en 24 november
• Lesdag groep 8 Merletcollege Grave: 7 december
• Informatieavond VO groep 8: 12 december 19.30 uur
• Voorlichtingsavonden VO Nijmegen en omgeving: januari
• Halfjaarlijkse citotoetsen: vanaf 12 januari
• Rapport: 23 januari
• (Voorlopige) adviesgesprekken: 24, 25 en 26 januari
• Open avond Merletcollege Grave: 27 januari
• Open dagen Nijmegen en omgeving: 18 februari
• Eindcito; 18, 19 en 20 april
‘De eindtoets bepaalt niet mijn niveau.
De eindtoets geeft wel een beetje informatie over mijn niveau.
Mijn juf, ik en mijn ouders bepalen daar veel meer in.’
Diversen
•
•
•
•
Typecursus
Kinderpostzegels 28 september
Verkeersexamen 6 april
Einde schooljaar;
woensdag 12 juli ‘s avonds: Bring & Braai + Afscheid groep 8
13 en 14 juli groep 8 vrij
Groep 8 regelt afscheidsfeestje voor groep 7 m.b.v. ouders (donderdag 13 juli?)
( Cadeautje van groep 7 voor groep 8)
Schoolkamp
•
•
•
•
5, 6 en 7 juli
Locatie nog niet bekend
Ouderhulp:
Vaste begeleiding kamp/overnachten
Meefietsen op woensdag 5 juli en vrijdag 7 juli
Bagage brengen/ophalen 5 juli en 7 juli
Eten koken woensdag 5 juli
Hout voor kampvuur regelen en brengen
Hulp bosspel
Boodschappen voor het hele kamp
Verzorgen van de BBQ
Schoonmaken op vrijdag 7 juli
Kosten: € 50,- per kind
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards