Welkom bij de bizons 7A

advertisement
Welkom in groep 7C:
Los Angeles
Informatie avond donderdag 3 september 2015
Start: 19:30
Einde: uiterlijk 20:30
Matthijs Bösel, Los Angeles & Co.
Het in de markt zetten van het
product kind.


Verschillende
niveaus op het
gebied van
(begrijpend) lezen,
rekenen en spelling.
Rekening houdend
met : ADHD, ADD,
Asperger, PD-NosNLD-ASS, dyslexie ,
dyscalculie en
andere labels
Oefening baart kunst
 DMT
oefenen
(even proberen).
 (Drie minuten test)
 Aandachtspunten:
 -Tempo
 -Ademhaling
 Laat u maar zien
wat u kunt:
2 tal. 1 leest zoveel mogelijk
woorden in 1 minuut. De ander
houdt de tijd in de gaten en let
op evt. fouten.
Samenwerking
 Drie
eenheid:
 Kind, ouders en
leerkracht.
 Open, eerlijk en
direct.
Communicatievormen
E-mail
Gesprek
Voor zakelijke mededelingen die
iets meer ruimte nodig hebben.
Onderwerpen die te maken
hebben met gevoelens
beantwoord ik niet via de e-mail.
Ik heb dan namelijk liever een
gesprek met jullie.
Mocht je iets willen vertellen wat
iets meer tijd nodig heeft, dan kan
je altijd een gesprek met mij
aanvragen. Meestal heb ik om half
drie wel even tijd.
 Zoveel
mogelijk
“schriftelijk”
 Niet wachten,
maar reageren.
Schud en pak (spelling, even
proberen)
 Niet
het woord maar
de regel.
 Werkwoordspelling
 Een rondje : Schud en
pak
Groepje van 4/stapeltje woorden/schrijfblad
1. Langste persoon pakt uit het stapeltje
woorden 1 briefje
2. Persoon rechts daarvan leest het woord
hardop en vertelt welke spellingsregel in
het woord zit
3. Persoon rechts daarvan schrijft het woord
op
4. Persoon rechts daarvan (de laatste)
controleert het woord. Fout? Geef een tip
Is een aantal woorden die de
kinderen eind van groep
moeten beheersen.
Vaste contact momenten
 Functioneringsgesprek
(november, verplicht)
 Halfjaarcijfers (rapport /
februari)
 Prognose (eerste advies
februari, verplicht, zie
volgende dia)
 Afronding (rapport juli)
Opstellen eerste advies
 Directie,
IB en leerkracht
 Vorderingen op het gebied van:
begrijpend lezen, rekenen, spelling , DMT
 Werkhouding (succesfactor),
huiswerkattitude, thuissituatie
 Open avonden januari /februari DOEN!
Werken in de klas
Coöperatieve
werkvormen:
 Tweetal coach
 Twee praat (Praat en
herhaal)
 Mix en ruil (gaan we
even proberen)
 Tafelrondje
 Even oefenen: Mix
en ruil
 Zelfstandig werken
Wat wordt verwacht bij het
werken:
- Verantwoordelijkheid
- Zelfstandigheid
- Hulp vragen
- Plannen
Engels
 Leren
door middel
van muziek
 Huiswerk
 Toets
 (voor)Lezen van
een boek.
 Film kijken
Huiswerk







Doel, houden aan gemaakte
afspraken en plannen.
Rekenen: Elke drie weken (optie)
Topografie: Elke drie weken
Dictee: Elke week (optie)
Begrijpend lezen: Elke week
Engels: Elke week
Huiswerkperiode van drie weken
Verkeersexamen
 Thema
 Theoretisch
examen
7 april.
 Praktisch examen 17
mei.
 Je kunt zakken.
Wat verder ter tafel komt
 Vragen
-
-
/ opmerkingen
Klassenouder(s)
Klassenpagina website
Jaarvergadering 3
november
MR, meld u aan!
Bedankt voor uw aandacht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards