Even voorstellen - Zilverberg

advertisement
WELKOM OP DE
INFORMATIE AVOND VAN
GROEP 3-4
Even voorstellen
• Op de maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Janneke voor de
klas.
• Op woensdag en donderdag staat juf Hilde voor de groep
samen met juf Sarah (stagiaire).
• Overdracht gaat via de mail/app en we overleggen op dinsdag.
• Op dinsdag is juf Hilde er als ondersteuning voor de groepen
3/4 - 4/5 - 5/6
• Juf Bea is 3 ochtenden op school als ondersteuning voor de
groepen 3 / 4 - 4 / 5 - 5 / 6
Waar gaan we het vanavond over hebben.
•
•
•
•
•
•
•
•
De boom (visie van school)
Zelfstandig werken
Alle vakken die we geven in groep 3-4
CITO LVS
Protocollen
Praktische informatie
Ouderhulp
Vragen
Zelfstandig werken
• Werken met een stoplicht en klok.
• Op hun weektaak staat wat ze kunnen doen
als ze klaar zijn met hun werk.
• Deze weektaken worden gemaakt op
verschillende niveaus.
• Aftekenen en controle door de leerkrachten
Zijn er al vragen?
De vakken van
groep 3
en
groep 4
• Lezen (Veilig leren
lezen)
• Rekenen (Wizwijs)
• Schrijven (Schrijven
in de basisschool)
• Lezen (Lekker lezen)
• Rekenen (Wizwijs)
• Schrijven (Schrijven
in de basisschool)
• Taal (Taal in beeld)
• Spelling (Spelling in
beeld)
• Begrijpend lezen
(Speurneus en Lezen
in beeld.
Veilig leren lezen groep 3
Lekker lezen groep 4
Rekenen Wizwijs
groep 3
groep 4
Schrijven in de basisschool
•
•
•
•
•
Groep 3
Voorbereidend schrijven.
Schrijfletters
Aan elkaar schrijven.
Met potlood
•
•
•
•
Groep 4
Aan elkaar schrijven
Hoofdletters
Met vulpen
Taal in beeld
Ws L/s
Tb
Schrijven
Spelling in beeld
Speurneus + Lezen in beeld
Overige vakken
•
•
•
•
Leefstijl / levensbeschouwing / 7ZZ regels
Natuur (MEC en huisje, boompje, beestje)
Geschiedenis (boek “Lang geleden”)
Gym
(op donderdag samen met groep 4; 30 min. Spel les en 30
min. BIOS les)
• Verkeer (fietsparcours)
• Handenarbeid en Tekenen
• Muziek en Drama
Zijn hier vragen over?
CITO LVS
• Deze vakken worden getoetst in groep 3 t/m 8
januari – Rekenen, Spelling, Avi, DMT, woordenschat,
Begrijpend lezen(GR 4) en de Leestempo toets
Juni
– Rekenen, Spelling, Avi, DMT, woordenschat,
Begrijpend lezen (Gr 3+4)en de Leestempo toets
Deze resultaten staan op het rapport. Tijdens de rapport
gesprekken in februari worden deze besproken. Bij onvoldoende
score (IV en V)worden ouders al eerder op de hoogte gebracht.
I
= Goed
II = Ruim voldoende
IV = Onvoldoende
V = Zwak
III = Voldoende
Groepsplannen
Voor het maken van de groepsplannen maken
we eerst een groepsoverzicht met daarin de
gegevens van de Cito-toetsen en kind
kenmerken. Van daaruit worden de kinderen
verdeeld in 3 arrangementen:
• Verdiept arrangement,
• basis arrangement en
• intensief arrangement.
Dit gaat allemaal in samenspraak met de Ib-er.
Protocollen
Op school hebben we de volgende protocollen;
•
•
•
•
Pest protocol (vernieuwd op de site)
Dyslexie protocol
Hoogbegaafdheid
Luizen protocol
Zijn hier vragen over?
Praktische zaken
• Namen op spullen: Jassen, tassen, bekers enz.
zorgt ervoor dat deze spullen niet zo snel zoek
raken.
• In groep 3/4 krijgen de kinderen geen huiswerk
maar het is wel goed om thuis te oefenen met
lezen en het automatiseren van de erbij en eraf
sommen t/m 20 en de tafels van 1,2,3,4,5 en
10. Wij zullen ook regelmatig wat mee naar
huis geven zodat u een idee heeft wat er geoefend
kan worden. Houdt het kort en maak er een
leuke activiteit van.
Praktische zaken
• Verjaardagen worden ‘s morgens om 10:00u
gevierd.
• Om 12.00 of om 15.00 mag je altijd even
binnenkomen om te kijken, voor vragen enz.
• Oudergesprekken zijn in november / februari en
in juni/juli op aanvraag van ouders of
leerkracht.
• Kinderen krijgen in januari en juni een rapport.
Zijn hier vragen over?
• 2 kam-ouders
• 2 contact-ouders
Bedankt voor uw tijd.
Een prettige avond!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards