Toelichting Cito overstijgende analyse

advertisement
C5: Cito overstijgende analyse(vanaf groep 3
Toelichting
Na de screeningen gaat de leerkracht plannen maken. Vaak is de uitslag op de screening daarbij maatgevend.
In dit schema wordt verder gekeken dan alleen die ene Cito uitslag. Door een uitslag te koppelen aan uitslagen van andere Cito’s wordt het beeld van de
problematiek duidelijker en worden de plannen vaak veel doelgerichter.
Het schema bestaat uit 6 subschema’s:
1. Vergelijking met de methodetoetsen
Op basis van het werk in de klas ontwikkelt de leerkracht een bepaalde verwachting van de score bij een leerling. Meestal komt die verwachting
overeen met het resultaat op de screening. Als het niet zo is, zal de leerkracht eerst de reden hiervoor moeten onderzoeken, alvorens plannen te
maken.
2. Vergelijking lezen(DMT) en spelling
Technisch lezen en spelling zijn beide vakken, waarbij het ontwikkelen van visuele woordbeelden en handelen daarmee centraal staan. Daarom
moeten de scores op technisch lezen(DMT) en spelling ongeveer gelijk zijn. Is dat niet het geval, dan is een goede analyse van de reden hiervoor
essentieel om een goed plan te maken voor de leerling. Alleen eind groep 3 kan de score van spelling wel eens beduidend hoger zijn dan de score op
technisch lezen.
3. Vergelijking woordlezen(DMT) en tekst lezen(AVI)
De DMT is vooral gericht op de leestechniek en de AVI meer op de leeskwaliteit.
Vragen hierbij zijn dan:
 In welke mate profiteert een leeszwakke leerling van de context?
 Waarom leest een leerling die de leestechniek goed beheerst, de teksten minder goed?
4. Vergelijking rekenvaardigheid en wiskunde/taalvaardigheid
De Cito screening van rekenen heet Rekenen én Wiskunde. Indien de leerling laag scoort op de rekenscreening, rijst steeds de vraag of die score
veroorzaakt wordt door de rekenvaardigheid(alleen sommen) of door de taal erom heen of doordat beiden zwak zijn.
5. Vergelijking technisch lezen en begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een zeer belangrijk vak. Als een leerling slecht is in technisch lezen, dan zal hij ook wel slecht scoren op begrijpend lezen. Toch is
dit niet altijd het geval.
Anders om is ook niet altijd waar. Een goede lezer scoort niet altijd goed op begrijpend lezen. ( zie ook A3 schema I2: analyse model begrijpend
lezen)
6. Vergelijking rekenen en begrijpend lezen
Een zeer belangrijke vergelijking!
Rekenen en begrijpend lezen zijn beide vakken die appel doen op de cognitieve vermogens van de leerling. Als het niveau van begrijpend lezen ( op
school- , groeps- en/of leerling niveau) beduidend lager ligt dan rekenen, is er nog duidelijk winst te halen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards