Informatieavond groep 8

advertisement
24 september 2014
Je mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd




Vertellen
Groepsvormende gesprekken
Methode - Trefwoord
Zingen


Verschillende niveaus
Leerstof
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Verhoudingen
Breuken
Kommagetallen
Procenten
Cijferen
Meten
Inhoud op groep 7
 Woordenschat
 Schrijven
 Kijk op taal
 Luisteren en spreken
Aanbod op niveau
(Werkwoord)spelling
◦
◦
◦
◦
Herhaling
Weetwoorden
Meerdere categorieën tegelijk
Werkwoordkaart
Aanbod op niveau


Actuele teksten en opdrachten
Per les een onderdeel van begrijpend lezen
◦
◦
◦
◦
◦



Samenvatten
Relatie/verwijswoorden
Voorspellen
Ophelderen van onduidelijkheden
Vragen stellen
Samenwerkend leren
Meer plezier in begrijpend lezen
Nieuwsbegrip XL

Basisbeginselen
Plezier krijgen in
het leren van een andere taal
Betere aansluiting bij het VO

Het digibord als uitgangspunt waardoor:


◦ leerlingen een groter taalaanbod krijgen.
◦ dyslectische leerlingen extra ondersteund worden.
◦ zowel voor als na de les de leerlingen
zelfstandig kunnen werken.


Wijzer door de wereld
Europa
◦ Oost vs West Europa
◦ EU
◦…


Wijzer door de tijd
Periode van 1500 tot 1800





Reformatie & Hervorming
Tachtig jarige oorlog
Gouden eeuw
Grote revoluties aan het eind van de 18e eeuw
Aparte aandacht voor de culturen in Azië, Afrika en
Amerika.
•
•
•
•
Naut
Naut
Naut
Naut
verwondert
is haalbaar voor iedereen
geeft ruimte
en techniek

Blits!
◦
◦
◦
◦


Studieteksten
Informatiebronnen
Kaarten
Schema´s, grafieken en tabellen
Begeleid vs zelfstandig
Aansluiting CITO


Verkeerskrant
Verkeersexamen (rond april)
◦ Theorie
◦ Praktijk




Handvaardigheid
Tekenen
Muziek
Dans

Kanjer Werkboek deel II
Inhoud
◦ Jezelf voorstellen
◦ Vertrouwen
◦ Jezelf zijn
◦ Je mening (durven) geven
◦ Gevoelens
◦ Kritiek geven en ontvangen
◦ Zelfbeheersing

Dagtaak
◦ Verantwoordelijkheid
◦ Vrijheid binnen grenzen
◦ Zelfstandigheid


Werken met uitgestelde aandacht
Kieswijzer




Wat is de entreetoets?
Hoe belangrijk is de entreetoets?
Afname in april/mei
Folder volgt

Leerwerk
◦
◦
◦
◦

Topo Europa
Aardrijkskunde, Geschiedenis & Natuur
Woordenschat
(Spelling)
Maakwerk - inoefenen
◦
◦
◦
◦
◦
Spelling
Rekenen
Taal
Begrijpend lezen
Studievaardigheden



Na de herfstvakantie
Inschrijfformulier in de klas
Samen of alleen







Groepsregels
Computergebruik
Vrijdagmiddag
Wij-gevoel
Website & foto’s
Klassenouder(s)
Week van de
lentekriebels

De deur staat altijd open,
na schooltijd om 15:15 uur of bel even voor een
afspraak.
Maandag 29 september - middag
bezoek aan een houtzagerij
Woensdag 1 oktober - 10.00 – 11.00 uur
begeleiding vossenjacht
Vrijdag 3 oktober – ochtend
hulp bij sportdag
Vrijdag 10 oktober – 10.30 – 12.00
Bezoek aan Klooster
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards