Informatie groep 6

advertisement
Een dag in groep 6…
De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen:
 rekenen
 lezen
 Alles in 1
 Alles apart
 huiswerk groep 6
Rekenen
 ‘De wereld in getallen’ (iedere dag)
 rekentaken (4 x per week)
 Verkenning van de getallen tot 1.000.000
 Handig rekenen
 Hoofdrekenend en cijferend optellen en aftrekken
 Hoofdrekenend en cijferend vermenigvuldigen en delen
 Breuken
 Kommagetallen
 Geldrekenen
 Tijd
 Meten
Rekenen
projecttaken (iedere woensdag)
meten
Lengte
Oppervlakte
Inhoud
Gewicht
Tijd
Temperatuur
meetkunde
Wegen, plattegronden en roosters
Plaats en richting bepalen
Bouwen
Spiegelen
diversen
Verhoudingen
Schaal
Diagrammen
Rekenen
cijferend optellen en aftrekken
lezen
•Technisch lezen
‘Estafette’ (4 x per week)
•Begrijpend lezen
‘Leeslink‘ (1x per week)
‘Blits‘
•Studievaardigheden
(1x per week)
Alles in 1
• 5 projecten:
 Europa – aardrijksunde
 Voeding – natuur
 Middeleeuwen – geschiedenis
 Communicatie – techniek
 Mensen – cultuur
• 8 weken per project
Spreekbeurt & (groeps-)werkstuk
 Gekoppeld aan thema
 Spreekbeurt 1x per jaar, mag vaker
 (groeps-)werkstuk ieder project
 Werkstuk betekent niet altijd werkstuk op papier
Materiaal
 Projectboek
 Werkboek
 Schrift
 Spellingklapper
 DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren,
spel en drama)
De onderdelen
‘s morgens
maandag
Film
Weekwoorden
begrijpend lezen
spelling / woordenschat
dinsdag
Info
Extra info
begrijpend lezen, taal en
wereldoriëntatie
woensdag
Verhaal
Extra verhaal
Weekwoorden
lezen
begrijpend lezen en taal
spelling / woordenschat
donderdag
Gedicht
Extra gedicht
(topo / extra topo)
Weekwoorden
lezen en taal
begrijpend lezen en taal
studievaardigheden
spelling / woordenschat
vrijdag
Engels
Toets
‘s middags: werkstuk, DOE-opdrachten, verkeer, expressie
Kijk maar eens mee…
Alles apart
 15 weken
 Verdieping in begrijpend lezen en
(werkwoord)spelling
 3 weken per project
Materiaal
 Projectboek
 Werkboek
 Schrift
 Spellingklapper
 DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren,
spel en drama)
De onderdelen
‘s morgens
maandag
Begrijpend lezen
Spelling 1 + weekwoorden 1
begrijpend lezen
spelling / woordenschat
dinsdag
spelling 2 + weekwoorden 2
spelling
woensdag
werkwoorden
werkwoordspelling
donderdag
Extra instructie spelling 1 en 2.
Toets
spelling
(werkwoord)spelling
vrijdag
Herhaling + verrijking
Zinsbouw en woordbenoemen
spelling
Grammatica
‘s middags: stelopdracht, DOE-opdrachten, verkeer, expressie
Kijk maar eens mee…
Spellingcategorieën
Huiswerk groep 6
Elke week op vrijdag:
 rekenen: 1 bladzijde Tellers & Noemers/Redactiesommen
 taal/spelling: 1 bladzijde Blokboektaal
Toetsen topografie:
 1 keer in de 2 à 3 weken
 bericht via Isy, met antwoorden
Extra huiswerk:
 na het missen van belangrijke leerstof
 wanneer er niet voldoende wordt doorgewerkt aan de
weektaak
Heeft U nog vragen?
Bedankt:
Hartelijk dank voor uw
aandacht & aanwezigheid!
Download