PPP groep 8m algemeen 2015 ouders

advertisement
Welkom in groep 8M
Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!
Programma van de avond
4.
Powerpoint Groep 8
Welkom
Huishoudelijke mededelingen
Vakken
Huiswerk

Pauze

Powerpoint Voortgezet Onderwijs
Schooltypes
Het (voorlopig) advies
Tijdpad
Schoolkeuze

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
De huishoudelijke mededelingen
 Ingang
 Fietsen
 Taken
klassenbeurt
Klassenouder

Wij zijn op zoek naar klassenouders.
Wie helpt ons?
 2 ouders per klas

Wat is het doel van de klassenouder?
De betrokkenheid tussen ouders en de groep
van hun kind te vergroten en te coördineren bij
evenementen van de klas.
Verkeersveiligheid
rondom de school
De veiligheid van alle kinderen staat voorop.
3 tips:
 Neem de tijd om je kind naar school te
brengen
 Kom op de fiets.
 Parkeer je auto iets verderop.
Hoe werken we in de klas?

-
Verantwoordelijk voor eigen leerproces:
Afschilmodel
Eigen werk nakijken
Fouten verbeteren
Coöperatief leren
Doelenmuur
Snappets
De vakken

Taal
 Spelling
 Werkwoordspelling
 Rekenen
 Engels
 Wereldoriëntatie
 Begrijpend lezen

Zelfstandig werken
 Catechese
 Seksuele
voorlichting
Taal
 Taal
actief 4 nieuwe methode
 Meer aandacht voor woordenschat
 Thema van 4 weken met een
controlerende toets
 Loopt parallel met spelling /
werkwoordspelling
 Nieuw dit jaar : o.a. zinnen ontleden
Spelling
 Taal
actief
 Elk thema duurt 4 weken
 In deze 4 weken maken de kinderen
een woorden- en werkwoordendictee
los van elkaar en een einddictee met 10
zinnen waarin spelling en
werkwoordspelling worden
gecombineerd.
 Bloon
Rekenen
 Wereld
in getallen
 Verhoudingstabellen, procenten,
kommagetallen, breuken, metriek
stelsel
Engels
 Hello
World
 Thema: Filmfriends
 Gedurende het hoofdstuk al kleine
toetsen (SO)
 Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een
toets (proefwerk)
Catechese
 Trefwoord
 Bidden
 Vieringen
Seksuele voorlichting
 Methode:
Lekker in je vel
 In het voorjaar
 Exacte datum middels een brief
Zelfstandig werken
 Taakspel
 Doelen
op snappet
Begrijpend lezen
 Nieuwsbegrip
 Begrijpend
lezen n.a.v. de actualiteit
 Blits
 Studerend
lezen
Wereldoriëntatie

Methodes voor:
Geschiedenis (Een zee van tijd)
 Natuuronderwijs (In vogelvlucht)
 Aardrijkskunde (Land in Zicht)
Topografie


Elk thema wordt afgesloten met een
toets (leerhuiswerk)
Vakuren
 Handvaardigheid
Margot Hoogeweij
 Tekenen
Marja Buis
 Muziek
Maarten Boersma
 Gym
Maarten Boersma
Huiswerk
 Agenda!
 Tenminste
2 vakken per week
 Eerste maandag van de maand wordt
het huiswerk opgegeven.
 Boekbespreking & spreekbeurt
 Hoe plan je je huiswerk?
Koffie 
Download