PPP groep 6D 2014

advertisement
Welkom in groep 6D
Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!
Programma van de avond
Welkom
Wat doen we allemaal in groep 6?
3. Huishoudelijke mededelingen
4. Klassenouder
1.
2.
Maar eerst nog even dit
Hoe werken we in de klas?

-
Verantwoordelijk voor eigen leerproces:
Differentiatie
Eigen werk nakijken
Fouten verbeteren
Coöperatief leren
Kanjertraining
Vakuren
 Gym
Maarten Boersma
(maandag en donderdag)
 Handvaardigheid
Irene van der Born
(dinsdag)
 Muziek
(1 x per twee weken op woensdag)
Marjolein Gijzel
De overige vakken

Taal
 Spelling
 Rekenen
 Wereldoriëntatie
 Begrijpend lezen
 Studievaardigheden
 Catechese
 Schrijven
 Lezen
Taal
 Taal
actief
 Thema van 3 weken met een
controlerende toets
 Loopt parallel met spelling
 Dit
jaar:
- zelfstandig naamwoord, werkwoord,
lidwoord, bijvoeglijk naamwoord,
onderwerp, persoonsvorm
Spelling
 Taal
actief
 Elk thema duurt 3 weken
 Signaal- en controledictee
 Extra oefenen
 Bloon
 Spellingregels noodzakelijk!
Rekenen
 Wereld
in getallen
 Projecttaken
 Tempotoetsen
 Dit
jaar:
cijferen
breuken
verhoudingstabel
Wereldoriëntatie

Methodes voor:





Geschiedenis (Een zee van tijd)
Natuuronderwijs (In vogelvlucht)
Aardrijkskunde (Land in Zicht)
Elk thema wordt afgesloten met een
toets.
Dit jaar:
- Nederland
- topografie
Catechese
 Bijbelverhalen
 Trefwoord
 Bidden
 Vieringen
Begrijpend lezen
 Goed
gelezen
 Nieuwsbegrip
 Begrijpend
lezen n.a.v. de actualiteit
Studievaardigheden
 Blits
Onderdelen:
- Hanteren van studieteksten
- Hanteren van informatiebronnen
- Kaartlezen
- Lezen van schema’s, tabellen en
grafieken
Spreekbeurt en boekbespreking
 Thuis
voorbereiden
 Informatieblad mee naar huis
 Website
 ppp
Rapporten
 Drie
rapporten
 Ouderavond
Website
 Groep
6Danielle 2014-2015
 Foto’s van activiteiten
 Toetsoverzicht
 Mogelijkheid tot mailen
 Info
 Yurls
De huishoudelijke mededelingen
 Ingang
 Buitenspelen
 Brengen
en halen
 Sofie en vervanging
 Taken klassenbeurt
 Telefoonlijst invullen
 Excursies
 Tablets
Klassenouder
 De
betrokkenheid tussen ouders en de
groep van hun kind te vergroten en te
coördineren bij evenementen van de
klas
 Twee ouders per klas
Tot slot
Bedankt voor uw aandacht.
Heeft u nog vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards