Ouderinformatieavond groep 6D 2015-2016

advertisement
Welkom in groep 6D
Agenda

Welkom

Verkeersveiligheid

Algemeen

Snappet

Identiteit

Inloopmiddag

Vakken

Sinterklaas

Nieuwe methodes

Vragen

Aandachtspunten

Boekbespreking/
Spreekbeurt

Klassenouder
Maar eerst nog even dit…
Welkom in de school
Net als vorig jaar: alle ouders zijn welkom in de
school van 08.30 uur tot 08.44 uur.
Kom gezellig binnen om naar het werk van uw kind
te kijken.
We starten de lessen om 08.45.
Omdat wij er graag voor de kinderen zijn
‘s morgens willen we u vragen om eventuele
vragen aan de juf of meester even te mailen.
Algemeen

Dagritme op bord

Klassenbeurt

Klassensite  Komt eraan!

Kanjertraining

Coöperatief leren

Doel is samenwerken

Iedereen heeft een eigen aandeel
Algemeen (vervolg)

Rapporten



Toetsen

Cito

Methode gebonden

Toets kalender op de site
Remedial teaching:


Mappen mee!
Interne begeleiding


3 keer per jaar: november, maart, juli
Barend Schuurman
Sofiegroep

Juffrouw Danielle (juf Tamara vervangt)
Algemeen (vervolg)

Eigen werk nakijken & fouten verbeteren

Driehoek

Geen vinger?

Ontspanning

Excursies
Identiteit Emmaus

Catechese

Bidden

Vieringen
Vakuren

Handvaardigheid


Gym


Juf Francoise/Irene
Meester Maarten
Muziek

Meester Maarten
De overige vakken

Taal

Rekenen

Spelling

Wereldoriëntatie

Begrijpend lezen

Studievaardigheden

Catechese

Schrijven

Lezen

Catechese

Tekenen

Drama

Verkeer
Nieuwe methodes

Taal actief

Spelling

Taal

Woordenschat

Blits

Nieuwsbegrip

Regulier + XL
Taal actief

Taal
 Vier
domeinen in aparte lessen behandeld:
 woordenschat
 taal
verkennen
 spreken
& luisteren
 schrijven

Spelling
Studievaardigheden

Methode – Blits

Vier thema’s, vier toetsen

Gericht aanleren van studievaardigheden

Sluit aan bij de toetsen van het Cito
Begrijpend lezen

Diverse leesstrategieën:
• Voorspellen
• Samenvatten
• Vragen stellen
• Relaties/verwijswoorden

Nieuwsbegrip XL (Andere tekstsoort + Woordenschat)

Altijd actueel!
Aandachtspunten voor thuis

Automatiseren

Tafels

Klokkijken

Digitaal

Analoog

Toetsen wereldoriëntatie

Topografie
Boekbespreking en spreekbeurt




Presenteren
Smartboard & materiaal
Criteria boekbespreking en spreekbeurt
Staat ook op de site
Klassenouder

Wij zijn op zoek naar klassenouders. Wie helpt ons?


2 ouders per klas
Wat is het doel van de klassenouder?
De betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te
vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.
Verkeersveiligheid rondom de
school
De veiligheid van alle kinderen staat voorop.
3 tips:

Neem de tijd om uw kind naar school te brengen

Kom op de fiets.

Parkeer de auto iets verderop.
Snappet

Werken met Snappet:

Directe feedback

Gedifferentieerd werken

Meer opdrachten in korte tijd

Dashboard

Afwisseling noodzakelijk!

Oordopjes/koptelefoon
Inloop woensdag

Laatste woensdag van de maand

12:15 – 12:30 uur

30 september

28 oktober

25 november
Sinterklaas

Groep 6 doet voor het eerst aan surprises

Aankleden van de klas/school
Bedankt voor uw aandacht!
Heeft u nog vragen?
Download