Boekbespreking groep 8

advertisement
Boekbespreking groep 8
Doel van een boekbespreking is:
- De groep vertellen over het gelezen boek
- De groep wel of niet aanraden het boek te lezen
- Leren (een boek) presenteren
Kies een boek dat jouw interesse heeft en waaraan je plezier beleeft om het te lezen. Het
boek moet passen bij jouw AVI niveau.
Hieronder staan bespreekpunten om je een beetje op weg te helpen. Probeer zoveel
mogelijk van deze punten in je boekbespreking aan bod te laten komen. Je hebt 5 à 10
minuten om je boek te presenteren.
Bespreekpunten
1. Titel van het boek
2. Vertel waarom je het boek gekozen hebt.
3. De schrijver & illustrator
(Zoek meer informatie op over de schrijver & illustrator en vertel wat over hen. Je kunt op
internet zoeken. Bijvoorbeeld op www.leesplein.nl.)
4. De hoofdpersonen van het boek, beschrijf hem/haar.
5. Vertel kort waar het boek over gaat.
6. Vertel wat jij het leuk of spannend vindt in het boek en waarom de groep het boek wel of
niet moet gaan lezen.
7. Lees een klein stukje voor uit het boek.
8. De groep mag aan het eind vragen stellen.
Tips
 Begin op tijd aan je boekbespreking en vraag tijdig om hulp.
 Tijdens het vertellen spreek je duidelijk en kijk je de klasgenoten aan.
 Sta rechtop, blijf rustig ademen.
 Probeer tijdens het voorlezen af en toe de klas in te kijken.
 Oefen een paar keer van te voren. Vraag bijvoorbeeld iemand van je familie om naar je
te luisteren. Probeer je boekbespreking zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen. Het
fragment lees je natuurlijk wel voor.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards