CBS Drijber Nieuwsbrief 8 mei 2017

advertisement
CBS Drijber
Groot in kleine dingen!
Nieuwsbrief
Nijenkamp 29
9419 TM Drijber
tel: 0593 562543
e-mail:
[email protected]
website: www.cbsdrijber.nl
interim-dir.: Otto Dijkstra
Het thema van Trefwoord is: “Vrijheid”
Vrijheid, een voor de hand liggend thema in deze
meidagen. Vrijheid heeft te maken met de ruimte om
te zijn of te worden wie je bent. Het Bijbelverhaal over
de bevrijding uit Egypte, begint met de onvrijheid van
het Joodse volk. Ze zijn niet meer als slaven, uitgebuit
en onderdrukt in het land van de farao.
Goede doel: KIKA
Deze week is er € 14,01 meegenomen.
8 mei 2017
Nummer 31
Dagje uit naar Duinen Zathe - groep 5 t/m 7
Ter gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van de
firma Bork te Stuifzand heeft groep 5/6/7 dit dagje uit
aangeboden gekregen. Op donderdag 11 mei gaan de
kinderen van groep 5/6/7 naar Duinen Zathe in
Appelscha. We vertrekken om 08:45 uur met de bus
richting Appelscha en hopen om 16.00 uur op school
terug te zijn. Het park zorgt voor eten en drinken. We
hopen op een mooie en gezellige dag.
Jarigen
Deze week zijn er geen jarigen.
Jaarlijkse knikkertoernooi Drijber.
Het jaarlijkse knikkertoernooi van Midden-Drenthe
komt er weer aan! Gezellig samen met je schoolgenoten knikkeren en misschien haal je de
gemeentelijke finale wel en mag je strijden tegen
kinderen uit de hele gemeente. Ben jij straks degene
die kampioen wordt tijdens de gemeentelijke finale?
Woensdag 17 mei vanaf 12:30 tot 14.00 uur is
iedereen van groep 3 t/m 8 uit Drijber van harte
welkom om deel te nemen aan de voorronde in
Drijber. De voorronde wordt gehouden op het
schoolplein van CBS Drijber. De finale van het
knikkertoernooi wordt gehouden op 28 mei 2017 in
Beilen.
Kinderen kunnen op school blijven lunchen, wel zelf
brood en drinken meenemen.
De vakanties voor het schooljaar 2017-2018.
Herfstvakantie 23 t/m 27 okt 2017
Kerstvakantie 25 dec t/m 05 jan 2017
Voorjaarsvakantie 26 febr t/m 02 maart 2018
Paasvakantie 02 t/m 03 april 2018
Meivakantie 27 april t/m11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 23 juli t/m 31 aug. 2018
Er zullen nog enkele studiedagen van het team
(kinderen dus vrij) ingepland gaan worden.
Deze zullen voor de zomervakantie bekend gemaakt
worden.
Invulling van de vacature voor een directeur
In de afgelopen periode is er in het team en ook
binnen de MR gesproken over de invulling van de
directeursvacature. Albert Velthuis van COG Drenthe is
te gast geweest bij één van de MR-vergaderingen en
heeft zich laten informeren over de wensen en
gedachten die binnen de MR en het team leven
ten aanzien van een nieuw te benoemen directeur.
Hij is vervolgens met deze wensen in het achterhoofd
op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat. Deze
zoektocht heeft inmiddels resultaat opgeleverd.
Vorige week heeft het team/MR een oriënterend
gesprek gevoerd met een beoogd kandidaat.
We gaan er vanuit dat we u op korte termijn meer
nieuws kunnen melden over de invulling van deze
vacature.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
 Ook deze week is het thema De mooiste
moeder We herhalen de letter m van mama.
Groep 5/6/7
Martzen loopt op maandag en dinsdag stage in groep
5/6/7.
 9 mei Boekbespreking Twan
 11 mei Schoolreis Duinen Zathe.
 12 mei Groep 7 toets Geschiedenis
 16 mei Boekbespreking Isa en Finn Bl.
 23 mei Boekbespreking Leon
 30 mei Boekbespreking Chloë en Anneke
Werkstuk groep 6/7
Op 24 mei moet het eerste werkstuk van groep 6 en
het tweede werkstuk van groep 7 worden ingeleverd.
U mag uw kind gerust even op weg helpen.
Groep 3 en 4
 In groep 3 gaan we verder met kern 10.
 In groep 4 herhalen van de geleerde tafels.
Woensdag 10 mei nog een keer de tafel 8
opzeggen. Niet vergeten te leren!!!
Agenda
11 mei
17 mei
25 en 26 mei
2 juni
Extra schoolreis groep 5
t/m 7
Knikkertoernooi in Drijber
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Techniek groep 7 naar
Hoogeveen
Hartelijke groet, namens het team, Otto Dijkstra.
Download