Formulier-onderzoek-en

advertisement
Van wijk tot wetenschap 2017:
Samen ontwikkelen
Kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp
Den Bosch, 1931 Congrescentrum Brabanthallen dd. 23 november 2017
Aanmelden
Stuur een abstract of samenvattende tekst over uw wetenschappelijk onderzoek vóór 1 mei 2017
naar [email protected] (030-2270415).
De congrescommissie verzorgt de selectie van de bijdragen en laat uiterlijk half mei weten of uw
onderzoek is geselecteerd. Als onderzoeker krijgt u 50% korting op het toegangstarief als u de rest
van de dag het congres wilt bijwonen.
Titel onderzoek
Aantal minuten
10 minuten
Presentator: naam, functie,
e-mailadres en tel.nr
Naam:
Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Doelgroep(en)
Leerdoelen / leeropbrengst
Korte samenvatting
(max. 50 woorden, t.b.v.
programmaboekje)
Beschrijving onderzoek
(max. 200 woorden)
Literatuur
(AV/technische)
benodigdheden
Opmerkingen
- een filmpje (en dus geluid) Ja / Nee
- internet
Ja / Nee
- Flipover
Ja / Nee
Overige benodigdheden:
Download