Gedragscode voor cliënten

advertisement
Gedragscode voor cliënten
Beeldwerk maart 2017
Gedragscode cliënten
“Hoe gaan we met elkaar om binnen Driestroom?”
De belangrijkste regel is: Wat normaal gedrag is buiten Driestroom,
is ook normaal binnen Driestroom.
Wat is normaal gedrag
Ik heb respect (eerbied) voor de ander. Dat betekent:
Iedereen mag zijn zoals hij is.
Wat is goed!
Ik vraag altijd aan de ander of
ik zijn spullen mag gebruiken
Ik hou me aan de afspraken.
Beeldwerk maart 2017
Wat is niet normaal gedrag
Seksuele intimidatie:
Aan iemand
zitten, als deze
persoon dit
niet wil.
Wat mag niet!
Seksueel
gedrag, als de
ander dat niet
wil.
Hé, lekker ding!
Seksuele
opmerkingen
maken tegen
de ander.
Agressie:
Iemand pijn doen.
Wat mag niet!
Iemand uitschelden.
Iemand pesten.
Beeldwerk maart 2017
Discriminatie
ie:
Wat mag niet!
Iemand buiten sluiten, omdat die persoon een ander uiterlijk, een
andere huidskleur, een ander geloof, een andere mening, een andere
seksuele voorkeur, een beperking of een ander geslacht heeft.
Alcohol en drugs:
Mag niet!
Mogen niet op mijn werk of op het
dagcentrum.
Alcohol en drugs..
In je huis of bij de inloop zijn
afspraken gemaakt over het gebruik
van alcohol en softdrugs. Deze
afspraken staan in de huisregels.
Persoonlijke afspraken over alcohol
en softdrugs staan soms genoemd in
Mijn Plan.
Beeldwerk maart 2017
Cadeaus:
Wat mag niet!
Geld of grote cadeaus (meer dan €10,-) geven
of ontvangen van medewerkers van Driestroom.
Buiten werktijd:
Wat mag niet!
Privé-contact
onderhouden met
Driestroommedewerkers buiten
werktijd.
Zorgen of diensten
aannemen van
Driestroommedewerkers buiten
werktijd.
Wat mag wel
Vrijwilligers
Overeen
komst
Privé-contact als de medewerker een
vrijwilligersovereenkomst heeft.
Beeldwerk maart 2017
Wat is verboden bij wet:
https://pbs.twimg.com/profile_images/750257479007760384/DlPiQH0q.jpg
Discrimineren
Psychisch geweld
Wat mag niet!
Diefstal
Wapenbezit
Verboden bij Wet.
Seksueel
overschrijdend gedrag
Lichamelijk geweld
Handel en verkoop
van harddrugs
Gebruik van harddrugs
Beeldwerk maart 2017
Maatregelen:
Wanneer ik me niet houd aan de afspraken, neemt Driestroom maatregelen.
Ik krijg een gesprek.
Als ik me niet houd aan
de afspraken, zijn de
mogelijkheden:
Ik kan niet meer bij Driestroom
wonen of werken
De politie wordt erbij gehaald.
Beeldwerk maart 2017
Download