Mededelingenblad 16 maart 2017 – Eendagsbestuur in Trefpunt

advertisement
Mededelingenblad 16 maart 2017 – Eendagsbestuur in Trefpunt
Verslag bijeenkomst 16-02-2017 door Eartha Floris
Onze gastspreekster van de avond was Annuska Glas, dochter van Dita Glas, een van
onze leden. Annuska is moleculair bioloog en vice president van het wereldwijde
onderzoeksteam van AGENDIA. AGENDIA is ontwikkelaar en producent van moleculair
diagnostische producten op basis van genoomonderzoek. Een bekend product van hen is
de MAMMAPRINT, een test die in een vroeg stadium de kans op uitzaaiing van
borsttumoren kan bepalen. Om zo efficiënt mogelijk hun werk te doen is er een Europese
studie, MINDACT genaamd, naar de MAMMAPRINT gedaan. Deze test voorspelt met hoge
nauwkeurigheid het risico op uitzaaiingen en daarmee de winst op chemotherapie.
Jaarlijks krijgen in Nederland 75%, ofwel 2.500 borstkankerpatiënten, chemotherapie
terwijl bekend is dat voor velen van hen deze zware behandeling onnodig is. Op basis
van de uitkomst kan een behandelend arts bepalen welke behandeling het beste is na de
operatie. Er valt veel overbehandeling mee te voorkomen en daarmee gezondheidswinst
te behalen. Bovendien werkt de test kostenbesparend. Op dit moment wordt de test al
toegepast maar met name bij vrouwen met kleine tumoren. Één ding is zeker, in de
toekomst wanneer je de diagnose ‘kanker’ krijgt, hoef je die niet meer te associëren met
de dood maar kun je het zien als een chronisch ziekte. Kortom, deze avond was met
recht boeiend en leerzaam!
Informatie over het reisje 09 mei 2017
Het reisje gaat dit jaar naar het Textielmuseum in Tilburg.
We vertrekken om 08:00 uur en zijn om ongeveer 21:00 uur terug
De dag verloopt als volgt:
10:00 uur, 2 kopjes koffie/thee met gebak
12:30 uur, koffietafel met kroket
14:15 uur, entree Textielmuseum Tilburg
18:00 uur, driegangen-diner
De prijs voor dit reisje is afhankelijk van het aantal deelnemers en zal minimaal € 65,50
(bij 46-50 personen) tot maximaal € 73,00 (bij 31-35 personen) bedragen.
Deelnemers betalen bij inschrijving € 10,00. Mocht iemand onverwacht niet kunnen dan is
die alleen het inschrijfgeld kwijt en dus niet het volledige bedrag. (er is immers rekening
gehouden met hen bij het reserveren van de bus)
De reiscommissie: Greet Arts, Gerie Boon en Annie Methorst.
Tot nu toe hebben slechts 30 mensen zich aangemeld. Introducees mogen ook mee, dus
wellicht wordt het aantal nog wat hoger!
Rabo-sponsorfietstocht 2017
De RABO-sponsorfietstocht vindt plaats op zaterdag 10 juni 2017. We hebben inmiddels
2 personen, er kunnen zich nog leden aanmelden.
Aanmelden kan bij Diane via [email protected] of mondeling/telefonisch 0646982908. De dames die zich voor de fietstocht hebben aangemeld, krijgen t.z.t. nog
bericht zodra er meer bekend is.
Provinciale jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering is op donderdag 20 april 2017 in Wormer.
De vergadering is van 13:30 uur tot 16:30 uur (zaal is open vanaf 12:30 uur)
N.B.: de jaarvergadering is niet alleen voor besturen, iedereen die interesse heeft (en lid
is van VvN), mag deze vergadering bijwonen.
Handwerktentoonstelling
Ter informatie van de Commissie Textiele werkvormen: op vrijdag 7, zaterdag 8 en
zondag 9 april 2017 is in de Blinkerd, Heerenweg 150 in Schoorl de jaarlijkse
handwerktentoonstelling, zeer de moeite waard om te bezoeken.
Thema is: steek onder water.
Kosten leden € 4,--, niet-leden € 5,--. .
Mutaties leden
Nieuw leden: Héleen Drost, Eef Bron en Tjepkje Donkers.
Volgende bijeenkomst donderdag 20 april 2017 in het Behouden Huis.
Op deze avond komt Officier van Justitie Rienk Mud vertellen over zijn werk bij
Justitie. Later in het jaar volgt nog een excursie n.a.v. deze lezing.
Download